Met dank aan

Reacties Ouderen

K. Vergouwen Groenhuijsen
12-02-2016
Werkconferentie Infectiepreventie Kwetsbare Ouderen
- Pluspunten: Interactief, fijne afwisseling, dat houdt je helder bij de les.
Hennie Hendrikse
14-02-2017
Werkconferentie Kwetsbare Ouderen 2017
De diversiteit in deelnemers veel herkenbare situaties.
Gast
14-02-2017
Werkconferentie Kwetsbare Ouderen
- Niveau van sprekers.
- goede afwisseling van sprekers.
- Interessante workshops."

AfdrukkenE-Mail Adres

2018 Werkconferentie infectiepreventie bij kwetsbare ouderen - ABR

Datum:
vr, 9 feb 2018
Code:
WKO18
Prijs v.a.:
€ 149
Plaats:
Nijkerk
200
Contactpersoon:

Omschrijving

Algemeen

ABR - Werkconferentie infectiepreventie bij kwetsbare ouderen

Vrijdag 9 februari 2018, De Schakel, Nijkerk

Inleiding

Antibioticaresistentie is landelijk een probleem en zeker bij kwetsbare ouderen is het van belang om te vermijden dat zij drager worden van resistente micro-organismen. Immers het behandelen van een infectie wordt moeilijker en kan onmogelijk worden.

Deze 6e werkconferentie Infectiepreventie bij kwetsbare ouderen biedt aandacht aan actuele infectiepreventie onderwerpen bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Hygiënisch werken kan heel goed samengaan met huiselijkheid en vormt een onderdeel van veilig wonen van de kwetsbare oudere.

De werkconferentie is voor allen die meer kennis en handvatten wensen om de landelijke infectiepreventierichtlijnen te vertalen naar de dagelijkse praktijk, zoals specialisten ouderengeneeskunde, managers zorg en teamleiders, kwaliteitsmedewerkers, deskundigen infectiepreventie en contactpersonen infectiepreventie (CIP).

Tijdens deze werkconferentie wordt de STIP trofee uitgereikt. Genomineerde inzenders zullen een korte voordracht geven over hun verbeterproject. Wordt geïnspireerd door deze collega’s en stem voor de publieksprijs voor het project van uw keuze. Heeft u zelf een inspirerend project gedaan? Tot 8 december kunt u dit indienen voor de STIP trofee. Meer informatie kunt u hier vinden

Doelgroep

 • artsen, specialist ouderengeneeskunde

Doelgroep 2

 • manager
 • teamleider
 • kwaliteitsmedewerker
 • deskundige infectiepreventie

Doelgroep 3

 • Verzorgenden (de handen aan het bed)
 • Contactpersonen Infectie Preventie (CIP)

Afhankelijk van uw functie zijn er gereduceerde prijzen mogelijk. Verzorgenden (de handen aan het bed en Contactpersonen Infectie Preventie) kunnen bij het inschrijven gebruik maken van doelgroep 3 (€99,-) terwijl managers, teamleiders,kwaliteitsmedewerkers en deskundigen infectiepreventie gebruik mogen maken van doelgroep 2 (€149,-). Voor de overige beroepsgroepen geldt het standaard tarief. (€225,-)

Workshops

Tijdens het middagprogramma worden 2 workshopsrondes georganiseerd. In iedere ronde vinden er 3 workshops plaats.

Ongeveer een week voorafgaand aan deze werkconferentie krijgt u een mail waarin u uw voorkeur voor 2 workshops kunt aangeven. Voor meer informatie over de inhoud van de workshop zie het programma.

Accreditatie

 • VHIG 20 punten in categorie 2,
 • kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals heeft accreditatie verleend voor
  • Scholing Geriatrie-Gerontologie, 5 PE-punten
  • Scholing Infectieziekten en Preventieve Zorg, 5 PE-punten
  • Scholing Praktijkondersteuners huisartsen somatiek, 5 PE-punten
  • Scholing Praktijkverpleegkunde, 5 PE-punten

Programma

Programma

9:00 - 9:30    

Ontvangst en registratie

9:30 - 9:45    

Opening

9:45   10:15    

Knelpunten in het verpleegkundig handelen bij de preventie van zorginfecties
Dominique Lescure, onderzoeker io IQ Healthcare
Een ruime meerderheid van de verpleegkundigen en verzorgenden komt in het dagelijks werk in aanraking met zorginfecties. Welke knelpunten ervaren verpleegkundigen en verzorgenden bij de preventie, signalering en behandeling van zorginfecties.

10:15 - 10:45    

Stand van zaken ouderenzorg
Margreet van der Veer, senior inspecteur Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd is in 2017 gestart met een nieuw toetsingskader voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. De pijlers volgens het nieuwe toetsingskader zijn: persoonsgerichte zorg, deskundigheid van medewerkers en hoe leidinggevenden ervoor zorgen dat medewerkers goede en veilige zorg kunnen leveren. De reeds opgedane ervaringen worden gedeeld.

10:45 - 11:15    

Koffiepauze en bezoek informatiemarkt

11:15 - 11:45    

ABR zorgnetwerken
Anja Schreijer, Arts Maatschappij en Gezondheid, projectleider antibioticaresistentie GGD GHOR Nederland
In het kader van de aanpak van antibioticaresistentie zijn 10 zorgnetwerken in Nederland van start gegaan. GGD GHOR Nederland en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zorgen voor de landelijke coördinatie in opdracht van het ministerie van VWS. De netwerken moeten de samenwerking tussen de diverse zorginstellingen bevorderen; immers antibioticaresistentie stopt niet bij de muren, maar reist mee met de patiënt.

11:45 - 12:15    

Communicatie in ABR
Elsbeth Zielman, adviseur kwaliteit, Vilans
Vanuit het VWS programma Aanpak antibioticaresistentie verpleeghuizen, bevordert Vilans de implementatie van (gedrags)verandering in verpleeghuizen.

12:15 - 12:45    

De deskundige infectiepreventie, onmisbaar in de strijd tegen antibioticaresistentie !
Simone Krooshof, deskundige infectiepreventie, Slingeland ziekenhuis
Een goede basishygiëne draagt bij aan de preventie van overdracht van multiresistente micro-organismen. Praktisch betekent dit uitvoerenden met kennis over de juiste maatregelen, voldoende middelen in huis en het borgen van het infectiepreventiebeleid.

12:45 - 13:45    

Lunch en bezoek informatiemarkt

13:45 - 14:45    

Uitreiking STIP-trofee
inleiding en presentaties door genomineerden

14:45 - 15:15    

Theepauze en bezoek informatiemarkt

15:15 - 16:00    

Workshop ronde 1

U kunt deze middag maximaal 2 van de 3 workshops volgen en u heeft de keuze uit:

 1. CPE in het verzorgingshuis: wat nu?
  • Sylvia Debast - arts-microbioloog Isala Ziekenhuis
  • Marieke van den Bos, deskundige infectiepreventie, Isala
   In de workshop zal een uitbraak met carbapenemase producerende E-coli (CPE) in een verzorgingshuis beschreven worden. Er is nog weinig bekend over uitbraken met CPE in extramurale instellingen in Nederland en bestaande richtlijnen geven dan ook onvoldoende houvast. Aan de hand van de uitbraak wordt ingegaan op de epidemiologie en uitbraakcontrole-maatregelen. Daarnaast zullen ook microbiologische, organisatorische en financiële aandachts- en knelpunten aan bod komen. Er is ruimte voor vragen en discussie door deelnemers over bovenstaande zaken en over problemen waar men in de praktijk tegenaan loopt.
 2. Lever een bijdrage aan de regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie!
  • Anja Schreijer, Arts Maatschappij en Gezondheid, projectleider ABR GGD GHOR Nederland
  • Dorien Tolhuis, communicatiemedewerker, GGD GHOR Nederland
   Tijdens deze workshop krijgt u de kans om een bijdrage te leveren aan de Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie. In deze interactieve workshop staan 2 vragen centraal:
   1. Wat kunnen de regionale zorgnetwerken in de dagelijkse praktijk voor de professional in de ouderenzorg (kunnen) betekenen.
   2. Wat kunnen deze professionals voor de regionale zorgnetwerken betekenen. Uw input wordt gebruikt om deze wederkerige samenwerking in de regio te versterken.
 3. Desinfectie van de omgeving
  • Suzan Cremers-Pijpers, deskundige infectiepreventie, Radboudziekenhuis
  • Heidi Schaeken, desinfectie expert, Hartmann
   Voldoende reiniging van de omgeving is essentieel in de preventie van overdracht van micro-organismen. In welke gevallen is desinfectie nodig? Welke desinfectantia mag je gebruiken? Waar moet je dan op letten.
16:00 - 16:45    

Workshop ronde 2

U kunt deze middag maximaal 2 van de 3 workshops volgen en u heeft de keuze uit:

 1. CPE in het verzorgingshuis: wat nu?
 2. Zorgnetwerken in de praktijk.
 3. Desinfectie van de omgeving
16:45 - 17:00    

Afsluitende borrel

Sprekers

Elsbeth Zielman

Elsbeth ZielmanElsbeth Zielman, adviseur Kwaliteit
Elsbeth is in de zomer van 2016 begonnen als adviseur kwaliteit bij Vilans. Hiervoor heeft Elsbeth de master Zorgethiek en beleid en de master Arbeid, zorg en participatie succesvol afgerond. Vanuit de masterthesis die zij heeft geschreven voor Vilans is zij bij hen terecht gekomen. Binnen Vilans houdt Elsbeth zich momenteel vooral bezig met de aanpak van antibioticaresistentie in verpleeghuizen, waarbij haar drijfveren liggen in het ondersteunen van zorgprofessionals om goede veilige zorg te kunnen bieden.

 

Margreet van der Veer

Margreet van der VeerMargreet van der Veer, Senior inspecteur Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ)
Margreet werkt sinds januari 2016 bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, daarvoor heeft zij 6 jaar bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gewerkt als senior beleidsmedewerker voor de langdurige zorg. Bij de IGJ houdt Margreet zich bezig met hygiëne en infectiepreventie binnen de ouderenzorg. Zij is projectleider van het nieuwe thematische toezicht onderzoek in de intramurale ouderenzorg op het gebied van de hygiëne en infectiepreventie dat in 2017-2018 wordt uitgevoerd. In de aanloop naar het nieuwe thematische toezicht heeft Margreet in samenwerking met enkele GGD’en en de Argumentenfabriek voor het veld in 2016 een roadshow georganiseerd.

 

Dominique Lescure

Dominique LescureDominique Lescure (MSc) is onderzoeker in opleiding bij IQ Healthcare en betrokken bij diverse projecten die gericht zijn op infectiepreventie en de implementatie van richtlijnen. Na het afronden van haar studie Sociologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, heeft ze gewerkt bij het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek in de gezondheidszorg) aan grootschalige (internationale) projecten op het gebied van de overheveling van specialistische geneesmiddelen en zelfmedicatie met antibiotica binnen Europa. Ze heeft ervaring met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Bij IQ Healthcare gaat ze zich verder ontwikkelen in het onderzoeken van barrières en bevorderende factoren en hoe deze vervolgens gebruikt kunnen worden om richtlijn gebruik te stimuleren.

 

Simone Krooshof

Simone KrooshofSimone Krooshof, ooit begonnen als docent bewegingsonderwijs, daarna 11 jaar op de operatiekamers van het Slingeland Ziekenhuis gewerkt als ok-assistent. Sinds 2001 werkt Simone als deskundige infectiepreventie en deskundige steriele medische hulpmiddelen in het Slingeland Ziekenhuis. En daarnaast vanaf 2012 ook voor haar eigen bedrijf Microadvies. Vanaf 2003 werkzaam in de verpleeghuizen,verzorgingshuizen en thuiszorg als deskundige infectiepreventie. Simone is lid van de regiegroep van publiekzipnet en lid van het regionaal coördinatieteam van GAIN (Gelders Antibioticaresistentie & Infectiepreventie Netwerk).

 

Sylvia Debast

Sylvia DebastSylvia Debast volgde haar opleiding in het UMC Radboud te Nijmegen en is sinds 1997 werkzaam als arts-microbioloog. Haar bijzondere interesse binnen de Medisch Microbiologie gaat uit naar de bacteriologie, serologie en infectiepreventie. Daarnaast is zij voorzitter van de Werkgroep Openbare Gezondheidszorg & Infectieziekten (NVMM). Naast haar dagelijkse werk als arts-microbioloog spelen ook onderzoek en onderwijs voor haar een belangrijke rol. In 2005 ontdekte zij de eerste Nederlandse uitbraak van een buitengewoon pathogene Clostridium difficile variant in het St. Jansdal ziekenhuis. Haar bijzondere interesse voor de bestrijding en behandeling van deze zowel binnen als buiten het ziekenhuis veel voorkomende infectieziekte is toen gewekt. In 2012 beëindigde zij haar werkzaamheden in het St Jansdal ziekenhuis en Meander MC om in februari 2014 haar promotieonderzoek op dit gebied in het LUMC af te kunnen ronden. Parallel aan dit promotieonderzoek werkte zij als arts-microbioloog en plaatsvervangend opleider in het Radboudumc. Vanuit haar bijzondere expertise op het gebied van C. difficile wordt zij regelmatig door gezondheidsinstellingen geraadpleegd over uitbraakcontrole-maatregelen. Sinds 2014 is zij als arts-microbioloog werkzaam in Isala, waar zij onder meer verantwoordelijk is voor infectiepreventie.

Anja Schreijer

Anja SchreijerAnja Schreijer, Arts Maatschappij en Gezondheid, antibioticaresistentie GGD GHOR Nederland.
Het LNAZ en GGD GHOR Nederland adviseren en ondersteunen de tien regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie.
Anja is sinds maart 2016 projectleider Regionale Zorgnetwerken ABR bij GGD GHOR Nederland. Ze studeerde geneeskunde in Amsterdam (UvA) en promoveerde vervolgens in Leiden bij de vakgroep Klinische Epidemiologie (LUMC). Na haar specialisatie tot arts Maatschappij & Gezondheid/Infectieziektebestrijding werkte ze bij de GGD Regio Utrecht en het RIVM. Ze werkt momenteel als zelfstandig consultant, met name op het gebied van antibioticaresistentie.

Suzan Cremers

Suzan CremersSuzan Cremers, deskundige Infectiepreventie.
Suzan is sinds 1 juni 1986 werkzaam op de afdeling Medische Microbiologie in het Radboudumc te Nijmegen. Begonnen als medisch microbiologisch analist op het diagnostisch, innovatief patiëntenzorglaboratorium en na 27 jaar heeft ze op 1 augustus 2013 de overstap gemaakt naar de afdeling Hygiëne Infectiepreventie binnen de Medische Microbiologie.
Haar focus ligt ziekenhuisbreed voornamelijk op het gebied van reiniging & desinfectie en alles wat daarbij komt kijken, implementatietrajecten, het geven van scholing/training en onderzoek doen naar kwaliteitsverbeteringen.

Foto's / Video

Lever een bijdrage aan de regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie!

Workshop Zorgnetwerken

Uitreiking STIP trofee aan Avoord, met jurylid Margreet van der Veer(IGJ)

STIP Trofee

Wanneer is desinfectie nodig? Welke desinfectantia mag je gebruiken?

Workshop Desinfectie

Meer foto's van de Werkconferentie infectiepreventie bij kwetsbare ouderen. Klik hier om de presentatie te starten.

Downloads

De presentaties van de sprekers kunt u hier  downloaden:

Overige downloads

stip tabel

Locatie

De Schakel Nijkerk

deSchakel Centraal in Nederland gelegen, aan de rand van de bosrijke Veluwe. De Schakel is op korte loopafstand van NS station Nijkerk.

Vergader- & Congrescentrum De Schakel Nijkerk
Oranjelaan 10
3862 CX Nijkerk
Tel. +31 (0)33 246 08 04

Parkeergelegenheid
Naast gratis parkeren op het eigen terrein en bij het station, kunnen gasten van De Schakel ook betaald parkeren in de parkeergarage de Oosterpoort (schuin tegen over de Schakel) De parkeertarrieven zijn € 0,70 per uur. In de Schakel zijn dagkaarten verkrijgbaar voor € 4,00. Deze parkeergarage is 24 uur per dag open!

Plan uw route naar De Schakel

 

Evaluatie

evaluatieDeze werkconferentie is overall gewaardeerd met een 7,8.
Gedetailleerde gegevens van deze evaluatie kunt u hier downloaden.

 


Categorie