Met dank aan

Reacties Ouderen

Gast
11-02-2020
Aantal vernieuwende onderwerpen en/of verdiepende informatie (pneumokokken, thuiszorg)
P. Scholing, Gelre Ziekenhuis
12-02-2016
Werkconferentie Infectiepreventie Kwetsbare Ouderen.
Pluspunten: Interactief, leren van elkaar en goed op tijd.
Gast
14-02-2017
Werkconferentie Kwetsbare Ouderen 2017
- Leuk gevarieerd programma
- goede knelpunten benoemd in discussie, niet uit de weg gegaan."

AfdrukkenE-Mail Adres

2017 Werkconferentie infectiepreventie bij kwetsbare ouderen

Datum:
vr, 10 feb 2017
Code:
WKO17
Plaats:
Veenendaal
200
Contactpersoon:

Omschrijving

Algemeen

Werkconferentie infectiepreventie bij kwetsbare ouderen

Vrijdag 10 februari 2017, Van der Valk, Veenendaal

Inleiding

De 5e werkconferentie Infectiepreventie bij kwetsbare ouderen vindt plaats op vrijdag 10 februari 2017.

Antibioticaresistentie is landelijk een probleem en zeker bij kwetsbare ouderen is het van belang om te vermijden dat zij drager worden van resistente micro-organismen. Immers het behandelen van een infectie wordt moeilijker en kan onmogelijk worden.

Infectiepreventie draagt bij aan de preventie van overdracht van resistente micro-organismen. Deze werkconferentie behandelt antibioticaresistentie en infectiepreventie in de dagelijkse praktijk.

In de ochtend geven de betrokken partijen bij het ABR programma hun visie op de huidige stand van zaken en de verwachtingen voor de toekomst rond ABR bij kwetsbare ouderen. Met sprekers uit de overheid (VWS), inspectie voor de gezondheidszorg, GGD/GHOR en Vilans ea, biedt STIP een overall beeld rond ABR bij kwetsbare ouderen. De workshops in de middag geven praktische handvatten voor implementatie van infectiepreventie en antibiotica resistentie in jouw organisatie.

Doelgroep

 • artsen, specialist ouderengeneeskunde

Doelgroep 2

 • manager
 • teamleider
 • kwaliteitsmedewerker
 • deskundige infectiepreventie

Doelgroep 3

 • Verzorgenden (de handen aan het bed en CIPper)

Afhankelijk van uw functie zijn er gereduceerde prijzen mogelijk. Verzorgenden (de handen aan het bed en CIPper) kunnen bij het inschrijven gebruik maken van doelgroep 3 (€99,-) terwijl managers, teamleiders,kwaliteitsmedewerkers en deskundiges infectiepreventie gebruik mogen maken van doelgroep 2 (€149,-). Voor de overige beroepsgroepen geldt het standaard tarief. (€225,-)

Accreditatie

 • VHIG: 20 punten categorie 2
 • Accreditatie wordt aangevraagd bij kwaliteitsregister V&V.

Programma

Programma

9:00 - 9:30   Ontvangst
9:30 - 9:50   Opening door dagvoorzitter Bas Muijs, acteur en presentator
9:50 - 10:15   Daarwordtiedereenbetervan.nl
Visie VWS over antibioticaresistentie in de zorg
Drs Anouk Segond Von Banchet en Drs Gerard Dekker, directie Langdurige Zorg,
10:15 - 10:40   Zo houdt IGZ de komende jaren toezicht op de verpleeg(huis)zorg
thema Infectiepreventie, Margreet van de Veer, senior inspecteur IGZ
10:40 - 10:55   Kosten outbreaks in verpleeghuizen 
Kees Ballemans, STIP
10:55 - 11:30   Pauze koffie / thee, bezoek sponsors
11:30 - 11:55   Antibioticaresistentie en zorgnetwerken Samenwerking tussen preventie, care en cure
Leonie Jansen, arts infectieziektenbestrijding
 
11:55 - 12:20   Minder resistentie door hygiënisch werken
Else Stapersma en Elsbeth Zielman, Vilans
12:20 - 12:45   Specialisten over Overdracht
Astrid Beckers, specialist ouderengeneeskunde, Vivium
12:45 - 13:45   Lunch, bezoek sponsors
        Workshops
 1. BRMO, vervelende overlast of grote bedreiging?
  Suzanne Lans, specialist Ouderen Geneeskunde Axioncontinu
  Roel Lagendijk, deskundige infectiepreventie
 2. MRSA-overdracht: hoe kunnen we samenwerken binnen zorgnetwerken?
  Johan Versteegen, arts infectieziektenbestrijding GGD Haaglanden
  Ine van Gils, deskundige infectiepreventie
 3. Antibiotica voorschrijven: hoe werkt een A-team in een verpleeghuis / kleinschalig wonen?
  Eefje de Jong, arts microbioloog
  Pieter Sloot, kwaliteitscoordinator
13:45 - 14:20   Workshopronde 1
14:20 - 14:25   Wissel
14:25 - 15:00   Workshopronde 2
15:00 - 15:30   Pauze koffie / thee, bezoek sponsors
15:30 - 16:05   Workshopronde 3
16:05 - 16:10   Wissel
16:10 - 16:45   Wat betekent BRMO voor de cliënt?
- ervaringsdeskundige
- Monique Schut, adviseur verpleegkundige zorg, Interaktcontour
16:45 - 17:00   Afsluiting
17:00 - 17:30   Hapje + drankje, bezoek sponsors

Sprekers

Bas Muijs

Bas MuijsBas Muijs ging na het afronden van de PABO naar de theaterschool. Bas werd bij het grote publiek bekend door de rol van Stefano Sanders, die hij zeven seizoenen speelde in de soap Goede Tijden, Slechte Tijden. In 2005 verliet hij de soap en speelde hij in verschillende andere series en films. Naast activiteiten voor TV, film en theatervoorstellingen, presenteert Bas diverse evenementen. Tegenwoordig geeft hij ook les in het theater.

 

Ine van Gils

Ine van GilsIne van Gils is sinds augustus 2016 als deskundige Infectiepreventie werkzaam bij het adviesbureau Unic Medical Services BV. In 1991 liet zij haar functie als medisch microbiologisch analist achter zich. Als deskundige infectiepreventie heeft zij sindsdien ruime ervaring opgedaan in verschillende ziekenhuizen en verpleeghuizen. De extramurale zorg is inmiddels ook een boeiend werkveld gebleken. Behalve binnen de intramurale zorg zet zij momenteel ook daar haar expertise in.

 

Johan Versteegen

Johan VersteegenDhr. drs. J.T. Versteegen, arts Maatschappij en Gezondheid
Arts infectieziektebestrijding en reizigersgeneeskundige.

Johan is sinds 2014 werkzaam bij de productgroep infectieziektebestrijding en hygiëne van de GGD Haaglanden. Hiervoor is hij sinds 1985 bij diverse GGD’en werkzaam geweest op verschillende taakgebieden, waaronder de infectieziektebestrijding. Bij de GGD Haaglanden is antibioticaresistentie één van zijn aandachtsvelden binnen de infectieziektebestrijding.

Suzanne Lans

Suzanne LansSuzanne Lans is sinds 2009 Specialist Ouderengeneeskunde en is werkzaam bij Axioncontinu in Utrecht. Binnen Axioncontinu is Suzanne als voorzitter betrokken bij de Infectie Preventie Commissie. Daarnaast neemt zij deel aan het 'Regionaal BRMO-team'; de regionale Focusgroep Infectieziekten en is ze betrokken bij het landelijk platform BRMO. Met het Regionale BRMO-team wordt er momenteel gewerkt aan transmurale werkafspraken.

 

Roel Lagendijk

Roel LagendijkRoel Lagendijk begon, na voltooiing van zijn analistenopleiding Medische Microbiologie en militaire diensttijd, in 1985 zijn carrière binnen het streeklaboratorium Medische Microbiologie & Immunologie. Dit waren de jaren dat ‘veilig werken’ een vogelvlucht nam mede door de opkomst van het HIV virus. Zaken als roken, eten en drinken op het lab werden uitgebannen, gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen werden geïntroduceerd.
Naast laboratoriumwerkzaamheden was hij lid van de ondernemingsraad en later binnen de commissie Veiligheid, Gezondheid & Welzijn. In 1999 maakte hij de overstap naar Infectiepreventie in het UMC Utrecht omdat dit vak meer uitdagingen bood binnen de breedte van de organisatie. In die jaren waren zijn specifieke aandachtsgebieden, naast de algemene Infectiepreventietaken, bouw & verbouw, Legionellabeheer, dialyse en biologische agentia. Vanuit de beroepsvereniging was hij jaren lid van de Regieraad van de Werkgroep Infectiepreventie en zat hij in de redactie van het Tijdschrift Hygiëne & Infectiepreventie.
Begin 2014 maakte hij de overstap naar Unic (Utrecht Network for Infection control) Medical Services. Van hieruit doet hij o.a. detacheringen voor afdelingen Infectiepreventie in ziekenhuizen, praktijkbegeleiding voor Deskundigen Infectiepreventie in opleiding, werkzaamheden voor verpleeghuizen en regelmatig infectiepreventieaudits binnen zelfstandige behandelklinieken. Het vak Infectiepreventie biedt steeds meer uitdagingen: van enerzijds specifieke, technisch inhoudelijke kennis tot communicatieve vaardigheden en coaching anderzijds.
Gewenst ‘gedrag’ vereist discipline en is onlosmakelijk verweven met het ‘hygiënisch werken’. In allerlei werksituaties binnen de gezondheidszorg komt dit telkens terug.  

Margreet van der Veer

Margreet van der VeerMargreet van der Veer, Senior inspecteur Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Margreet werkt sinds januari 2016 bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, daarvoor heeft zij 6 jaar bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gewerkt als senior beleidsmedewerker voor de langdurige zorg. Bij de IGZ houdt Margreet zich bezig met hygiëne en infectiepreventie binnen de ouderenzorg. Zij is projectleider van het nieuwe thematische toezicht onderzoek in de intramurale ouderenzorg op het gebied van de hygiëne en infectiepreventie dat in 2017-2018 wordt uitgevoerd. In de aanloop naar het nieuwe thematische toezicht heeft Margreet in samenwerking met enkele GGD’en en de Argumentenfabriek voor het veld in 2016 een roadshow georganiseerd.

 

Elsbeth Zielman

Elsbeth ZielmanElsbeth Zielman, adviseur Kwaliteit
Elsbeth is in de zomer van 2016 begonnen als adviseur kwaliteit bij Vilans. Hiervoor heeft Elsbeth de master Zorgethiek en beleid en de master Arbeid, zorg en participatie succesvol afgerond. Vanuit de masterthesis die zij heeft geschreven voor Vilans is zij bij hen terecht gekomen. Binnen Vilans houdt Elsbeth zich momenteel vooral bezig met de aanpak van antibioticaresistentie in verpleeghuizen, waarbij haar drijfveren liggen in het ondersteunen van zorgprofessionals om goede veilige zorg te kunnen bieden.

 

Else Stapersma

Else StapersmaElse Stapersma, senior adviseur Kwaliteit bij Vilans
Else is sinds 2013 werkzaam bij Vilans. Zij richt zich op het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid in de langdurige zorg. Hiervoor was Else werkzaam als kwaliteitsfunctionaris en fysiotherapeut in de ouderenzorg bij een grote zorgorganisatie. Binnen Vilans is Else onder andere actief als adviseur in de aanpak Antibioticaresistentie in verpleeghuizen. Vilans doet dit samen met Actiz, RIVM, V&VN en Verenso in opdracht van het ministerie van VWS.

 

Eefje de Jong

Eefje de JongDrs E de Jong, arts-microbioloog
Eefje de Jong behaalde haar artsexamen in 2006. Hierna is zij als arts-assistent intensive care werkzaam geweest in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. In 2007 is zij gestart met de opleiding tot arts-microbioloog in Nijmegen (RadboudUMC en het Rijnstate Ziekenhuis, opleiders prof. dr. PE Verweij en dr. CMA Swanink). Na het afronden van haar opleiding in 2014 is zij gestart als chef de clinique in het ziekenhuis de Gelderse Vallei te Ede en Rijnstate ziekenhuis te Arnhem. Op 1 juli 2016 is Eefje toegetreden tot de maatschap. Zij is werkzaam in het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem en in ziekenhuis Rijnstate (Velp / Arnhem).

 

Astrid Beckers

Astrid BeckersAstrid G.M. Beckers is Specialist Ouderengeneeskunde bij Vivium Zorggroep, locatie Naarderheem. Ze is tevens kaderarts Geriatrische Revalidatie en sinds 2010 opleider AIOS Ouderengeneeskunde en Huisartsgeneeskunde. Sinds 2014 is Astrid de voorzitter HIP-commissie, die inmiddels organisatiebreed actief is binnen Vivium. Haar belangstelling voor infecties en overdracht van infecties heeft er mede toe geleid dat Vivium nu organisatiebreed deel neemt aan de infectieregistraties via SNIV. Vanaf 2015 is zij lid van de adviescommissie SNIV (RIVM, 2015). Sinds 2014 is zij lid van de klankbordgroep infectiepreventie/infectieziekten Verenso (2014)

 

Leonie Jansen

leoniejansenLeonie Jansen, Arts infectieziektebestrijding en reizigersgeneeskundige
Leonie Jansen werkt sinds 2012 bij het team infectieziektebestrijding van de GG&GD Utrecht, later de GGD regio Utrecht. Binnen de infectieziektebestrijding heeft zij als aandachtsgebieden antibioticaresistentie en infectiepreventie. Zij neemt deel aan diverse landelijke werkgroepen en overleggen op het gebied van antibioticaresistentie en infectiepreventie, waaronder sinds kort ook de SNIV adviescommissie. Sinds 2015 is zij voorzitter van het regionaal BRMO team Utrecht en momenteel is zij actief betrokken bij de ontwikkeling van het regionaal zorgnetwerk ABR in de regio Utrecht.

 

Kees Ballemans

Kees Ballemans Kees Ballemans is sinds 2002 eigenaar van Unic Medical Services BV, een adviesbureau op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Na jarenlange ervaring als microbiologisch analist werkt Kees sinds 1990 als deskundige infectiepreventie voor zeer diverse organisaties, waaronder ziekenhuizen, verpleeghuizen en zelfstandige behandelcentra. Ballemans won als enige deskundige infectiepreventie in Nederland tweemaal de Infectie Preventie Prijs van de VHIG, met een onderzoek over MRSA en de ontwikkeling van het kwaliteitshandboek endoscopen. Kees Ballemans is als deskundige infectiepreventie altijd actief geweest in het opleiden en trainen van zorgprofessionals.

Pieter Sloot

Pieter SlootPieter Sloot startte met de opleiding voor chemisch analist en koos de afstudeerrichting: klinisch chemie. Daarna deed hij de HBO opleiding voor medisch microbiologisch analist en werkte , in de jaren tachtig, als analist bij verschillende microbiologische en immunologische laboratoria. Microbiologisch een interessante periode vanwege de HIV epidemie. Het laatste laboratorium waar hij als analist werkte, was het lab van het LUMC bij professor Dr. R.P. Mouton.
Eind jaren tachtig werd hij ziekenhuishygiënist en deed veel ervaring op met MRSA, Contactpersonen Infectie Preventie en de luchtbeheersing voor operatiekamers. Bij de VHIG was hij lid Congres commissie, voorzitter Regio Midden/Oost, lid commissie Beleid en later voorzitter commissie Kwaliteit & Beleid. Bij VCCN was Pieter lid commissie congressen en opleidingen. Hij was mede auteur en trainer van Stof en Kiem Arme Ruimten (SKAR gedragstraining).
In 2000 volgt hij de kwaliteitsmanagement opleiding en wordt kwaliteitscoördinator in Rijnstate ziekenhuis Arnhem. Pieter is daar betrokken bij allerlei onderzoeken, verbeterprojecten en audits, prospectieve risico inventarisaties en begeleidt de stagiaires bij het kwaliteitsbureau. Hij geeft o.a. les in projectmatig werken, audits en kwaliteitsmanagement.
In 2014 kwam voor Pieter een grote omwenteling en een wens in vervulling. Pieter is parttime gaan werken in Rijnstate en verdeelt zijn tijd nu tussen kwaliteitscoördinator Rijnstate, werkzaamheden STIP en zijn persoonlijke activiteiten.

 

Monique Schut

Monique SchutMonique Schut is sinds 2010 HBO Verpleegkundige.
Na 6 jaar als algemeen verpleegkundige te hebben gewerkt in het Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn, maakte zij in januari 2016 de keuze om te gaan werken als adviseur Verpleegkundige Zorg voor St. InteraktContour. InteraktContour biedt levenslange en levensbrede zorg aan cliënten met hersenletsel. Die levenslange en levensbrede zorg maakte dan ook het grootste verschil in de benadering van cliënten met BRMO/MRSA ten opzichte van de korte isolaties van ziekenhuispatiënten. Als contactpersoon infectiepreventie vindt zij het een enorme uitdaging om een goede balans te vinden in infectiepreventie, isolatiemaatregelen en fijne woonomgeving.

 

Gerard Dekker

Gerard DekkerGerard Dekker, senior beleidsmedewerker VWS.
Gerard werkt sinds 4 jaar opnieuw voor VWS en is sinds de start van het ABR beleid bij VWS aan het programmateam ABR toegevoegd. Hij komt uit de zorg en heeft als verpleegkundige en manager in de zorg gewerkt. Tijdens dit werk heeft hij gezondheidswetenschap gestudeerd. Bij VWS heeft hij zich beziggehouden met dementie en geriatrie, o.a. met het Nationaal Programma Ouderenzorg. Naast ABR houdt hij zich bezig met complexe bestuursproblematiek.

 

Anouk Segond von Banchet

Anouk Segond von BanchetAnouk Segond von Banchet, senior beleidsmedewerker VWS.
Anouk werkt nu ruim 2 jaar bij het ministerie van VWS en houdt zich bezig met kwaliteit van verpleeghuiszorg. Dat doet zij onder andere vanuit het project Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen waarin VWS samen met sector een plan heeft gemaakt om de kwaliteit van verpleeghuiszorg in Nederland te verbeteren. Binnen VWS is Anouk ook verbonden aan het programma aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen.

 

Foto's / Video

Dagvoorzitter Bas Muijs (acteur) begeleidt de geslaagde bijeenkomst!

Bas Muijs

Anouk Segond Von Banchet en Gerard Dekker over antibioticaresistentie

VWS

IGZ: de inspectie eist geen turflijstjes, als je maar in control bent.

Margreet van der Veer

Meer foto's van de Werkconferentie infectiepreventie kwetsbare ouderen. Klik hier om de presentatie te starten.

 

Downloads

De presentaties van de sprekers kunt u hier  downloaden:

Of lees het hele verhaal van Kees dat door Monique Schut werd voorgedragen

stip tabel

Evaluatie

De evaluatie van van de Werkconferentie infectiepreventie kwetsbare ouderen kunt u hier downloaden.

Locatie

Van der Valk Veenendaal

Van der Valk Hotel Veenendaal

Met 15 multifunctionele zalen die allen voorzien zijn van daglicht, airconditioning, gratis WiFi en de meest moderne faciliteiten, biedt Van der Valk Hotel Veenendaal volop mogelijkheden. De zalen zijn stijlvol ingericht met oog voor comfort en detail. De ambiance creëert een inspirerende omgeving voor zakelijke activiteiten.

Van der Valk Hotel Veenendaal ligt op slechts 5 minuten loopstand van station Veenendaal-De Klomp. Bussen en treinen stoppen op dit station

Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal
Tel. +31 (0)318 79 90 60

Plan uw route naar Van Der Valk Veenendaal

 

 


Categorie