SFERD is

Reacties SFERD

Gast
19-09-2019
Internationaal karakter en wetenschappelijke onderbouwing.
Gast
27-09-2017
SFERD Symposium 2017
Praktische presentaties, herkenbaar uit de praktijk (niet … read more
P. Wolters
19-09-2016
SFERD 2016
De ERCP scopen en biofilm.

AfdrukkenE-Mail Adres

2015 SFERD Symposium

Datum:
wo, 16 sept 2015
Code:
SF15
Plaats:
Veenendaal
200
Contactpersoon:

Omschrijving

7e SFERD - symposium

Woensdag 16 september 2015, Veenendaal

 

Verslag

Verslag van het SFERD-symposium 16 september 2015

Door: Angélique Fluitman en John van Bergen Henegouw, leden SFERD

SFERD 2015Het symposium wordt geopend door Kees Ballemans, voorzitter van de SFERD. Met een historisch overzicht van de SFERD en de endoscopendesinfectie in het algemeen. Hij kondigt de vrijgave van het concept van het SFERD-kwaliteitshandboek versie 4.0 ter beoordeling van de besturen van de vakvereniging en andere gremia aan.
Vervolgens is het woord aan de dagvoorzitter dr. Marten Otten, MDL arts van Medisch Centrum De Veluwe, voormalig MDL-arts Meander Amersfoort en Universitair hoofddocent van het UMCU. Hij realiseert zich de twee werelden van behandeling van MDL-ziekten naast de noodzakelijke zorg voor de reiniging en desinfectie (RD) van de toegepaste endoscopen. Het vertrouwen in de kwaliteit van RD is vanzelfsprekend, maar is toch een wereld op zich.

Dr. Ellen Mascini, arts-Microbioloog Rijnstate biedt een voordracht over risico’s van complexe endoscopen (zoals ERCP) scopen. Het ontwerp van meerkanalenendoscopen met een tangenliftkanaal stellen de medewerkers van RD voor problemen. Soms zijn ondanks zorgvuldige RD toch nog micro-organismen aanwezig in de complexe endoscoop die een risico kunnen opleveren door contaminatie van een volgende patiënt. In één casus werd de overdracht van het hepatitis B virus beschreven, HIV nog nooit. Door beter herkenbare antibiotica resistente bacteriën is overdracht vast te stellen. Dr. Mascini beschrijft de ontwikkelingen van bezorgdheid bij onvolledige RD in Amerika en in Europa. Het door IGZ gemonitorde project om tot een inventarisatie van het risico te komen (inventarisatie door het Erasmus MC). Zij licht de besluitvorming toe over een persisterende contaminatie van een endoscoop in het Rijnstate.

MDL-arts dr. Marcel Groenen uit het Rijnstate Arnhem licht de noodzaak voor de toepassing van de ERCP-scoop toe. Er zijn zorgen bij de MDL-artsen over de gemelde risico’s op contaminaties van ERCP-endoscopen. Evenwel worden met de endoscopen levensbedreigende omstandigheden bij de patiënt behandeld (onbehandelde mortaliteit 50% die kan worden gereduceerd tot 9% bij een met antibiotica behandeling gepaard gaande ERCP). Aan de hand van anatomie en pathologie van diverse in de galwegen / pancreasafvoergangen gerelateerde ziekten licht hij de procedure van de ERCP toe. Het belang van de ERCP procedure is evident. Alle inspanningen dienen gericht te zijn op een schone endoscoop.

Drs. Eduard Meijer, klinisch fysicus in het Maxima MC wijst in een presentatie over aanschaf met risicoanalyse, procedures en beleid voor het registreren van bevoegdheid en bekwaamheid op aspecten die in het kader van het Convenant Medische Technologie dienen te worden geregeld. Compatibiliteit is een kant die aandacht verdient. Ondanks dat Meijer de conclusie een open deur beschouwt, is het raadzaam zijn advies voor een integrale aanpak van het totale proces, samenwerking en communicatie naar afdelingen door de DSRD, CSD Medische technologie en Klinisch fysici er één die ter harte moet worden genomen. Risico management dient de drijfveer te zijn.

Dr. Johan Dorresteijn, lid Raad van Bestuur van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam gunt ons een indringende en zeer openhartige blik in zijn ervaringen met een recall met 1800 patiënten na een mogelijke contaminatie door problemen met pompslangen waar een terugslagfilter tussenuit bleek te zijn gehaald. Het incidentenonderzoek en de risicoanalyse met medewerking van interne deskundigheid leidde tot de vaststelling dat een recall noodzakelijk was omdat risico’s op overdracht van micro-organismen niet uit te sluiten was. Bij alle stappen werd nadrukkelijk transparantie betracht en was er voortdurend contact met IGZ.

Na een prima lunch kregen de dummy-endoscoop toepassende firma’s elk een kwartier de tijd om hun ervaringen met validaties toe te lichten. Adrie de Bruijn van het RIVM lichtte als inleider de testen toe die hij in 2010 uitvoerde met de eerste op de ISO 15883 gebaseerde surrogaatendoscoop.

Hans Walta nam zijn beurt waar door verslag te doen van een onderzoek naar de effectiviteit van diverse soorten commercieel verkrijgbaren testbevuilingen in de Walta validatie-endoscoop. Hiervoor deed het bedrijf meer dan 1000 testen. In de review kon een nuttige conclusie worden getrokken.

Jan-Jacob Patijn van Causa wees er op dat het noodzakelijk was de indicator (testbevuiling) steeds op de zelfde wijze toe te passen en dat het noodzakelijk is een bevuiling te kiezen die niet altijd een schone aflezing te zien geeft. Er moet een trend waarneembaar zijn bij de beoordeelbaarheid van de teststroken / bevuilingen.

Michel Feldkamp van Endoss toonde zijn ervaringen met de Endo-uni-check dummyscoop. De bevuiling en het instrument zijn van Oostenrijkse makelij.

Roland Heijligers van Valiaz toonde zijn ervaringen met de 2 en 6 kanaals surrogaatendoscoop van Spypach. De toepassing van de validatie-endoscoop bleek eenvoudig voor het meten van functionele validatieaspecten, temperatuur en flow.

Na de theepauze bracht drs. Hedy Salomons een voordracht met de werkwijze van de IGZ. Zij lichtte toe dat er momenteel voor het enige incident met een duodenoscoop nadrukkelijk geen reden is om dit type endoscoop uit de roulatie te laten nemen. IGZ volgt de ontwikkelingen en publicaties op de voet.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau Marijke Bilkert, aan de vooravond van haar vertrek bij de IGZ vanwege haar pensionering, bracht een voordracht over de ontwikkelingen die zij gedurende haar carrière op het gebied van endoscopendesinfectie mee maakte.

Afscheid Marijke BilkertDe voorzitter van de SFERD sloot de bijeenkomst zeer ludiek af. In een korte schets bedankte hij Marijke Bilkert met kunstbloemen en een jagershoedje omdat hij dacht dat het nog wel even gaat duren voordat Marijke achter de bloemen / geraniums gaat kruipen en voorlopig nog wel bezig zal zijn met allerlei activiteiten, zoals de schietvereniging.

Afsluitend sprak hij zijn dank uit richting de sponsoren en wenste ieder een goede thuisreis.

Algemeen

Inleiding

De Stuurgroep Flexibele Endoscopen Reiniging en Desinfectie (SFERD) nodigt u van harte uit voor dit dagvullend symposium met brede belangstelling uit diverse beroepsgroepen.

Doel

ScoopAl decennia wordt o.a. door de IGZ gewezen op veiligheidsrisico’s bij het gebruik van flexibele endoscopen. In 2009 heeft de SFERD het 1e Kwaliteitshandboek reiniging en desinfectie flexibele endoscopen uitgebracht. Inmiddels wordt gewerkt aan versie 4.0 van dit handboek.

Het afgelopen jaar werden we geconfronteerd met de complexiteit van sommige endoscopen, waarbij duidelijk werd dat reiniging en desinfectie van endoscopen niet simpel is.

Dit symposium biedt u informatie over de veiligheidsrisico’s van complexe endoscopen, de consequenties voor de patiënt, de methodiek van risico-analyse en de recall van patiënten.

 

Het middagprogramma geeft een verdieping in de mogelijkheid van risico-monitoring mbv een dummyscoop en wordt afgesloten met een overzicht in de ontwikkeling van endoscopendesinfectie gedurende de loopbaan van een IGZ inspecteur, op endoscopengebied: dé IGZ-inspecteur. Met deze presentatie neemt Marijke Bilkert informeel afscheid van het SFERD podium.dummyscoop

Doelgroep

  • CSA-R&D medewerkers
  • Verpleegkundigen/assisterenden scopie-afdelingen
  • Deskundigen Scopen Reiniging en Desinfectie
  • Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen
  • Deskundigen Infectiepreventie
  • Medisch Technici Klinisch Fysica
  • MDL-artsen
  • Artsen-microbioloog

Inschrijven

De kosten voor het bijwonen van dit symposium bedragen €160,-. Uitvoerende medewerkers reiniging en desinfectie (doelgroep 2) kunnen gebruik maken van een gereduceerd tarief. Zij betalen € 85,-.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de VHIG, VDSMH, SVN, NVKF, VZI en kwaliteitsregister V&V-MDL

 

Programma

Vanaf 8.30 uur ontvangst en bezoek tradeshow.

Dagvoorzitter: dr. M.H. (Marten) Otten, MDL-arts MC de Veluwe

          Ochtendprogramma: Risico’s inschatten en beheersen
9:15 - 9:30     Opening
Kees Ballemans, voorzitter SFERD
9:30 - 10:00    

Ellen Mascini, arts-microbioloog Rijnstate Arnhem
Risico na ERCP, kweken complexe endoscopen?

10:00 - 10:30    

Marcel Groenen, MDL-arts Rijnstate Arnhem
Infectie (registratie van clusters) na ERCP

10:30 - 10:45    

Vragen - discussie

10:45 - 11:30     Koffiepauze, bezoek tradeshow
11:30 - 12:00    

Eduard Meijer, klinisch fysicus Maxima MC Veldhoven
Risico analyse complexe endoscopen

12:00 - 12:30    

Johan Dorresteijn, RvB Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
Recall na mogelijke scopenverontreiniging

12:30 - 12:45    

Vragen - discussie

12:45 - 13:45     LUNCH, bezoek tradeshow
          Middagprogramma: Risico’s monitoren
13:45 - 13:50    

Adrie de Bruijn, RIVM Bilthoven
Inleiding dummyscoop.

13:50 - 14:05    

Hans Walta, Walta Validation
Walta dummyscoop.

14:05 - 14:20    

Jan Jacob Patijn, Causa bv
Wassenburg-plus dummyscoop

14:20 - 14:35    

Michel Feldkamp, Endoss bv
Endo-uni-check dummyscoop

14:35 - 14:50    

Roland Heilijgers, Valiaz
Spybach dummyscoop

14:50 - 15:00    

Vragen - discussie dummyscopen

15:00 - 15:30     Theepauze, bezoek trade show
15:30 - 16:00    

Stephanie Hulsbosch, inspecteur IGZ
Verscherpt beleid complexe endoscopen?

16:00 - 16:45    

Marijke Bilkert-Mooiman, afscheidnemend inspecteur IGZ
Verleden, heden, toekomst; historisch overzicht endoscopen

16:45 - 17:00    

Afsluiting door dagvoorzitter

17:00 - 17:30    

Informeel afscheid Marijke Bilkert met borrel(hapje)

Sprekers

Marten Otten

Marten Otten Marten Otten is MDL-arts. In 2012 nam hij na 25 jaar afscheid van zijn maatschap in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort. Momenteel is hij werkzaam in Medisch Centrum De Veluwe te Apeldoorn met als aandachtsgebieden IBD en functional bowel disease. Daarnaast heeft hij een aanstelling als Universitair Docent aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht op de afdeling Maag-Darm-Leverziekten.
Binnen de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen is hij actief als Voorzitter van de Farmacotherapie Commissie.

 

Kees Ballemans

Kees Ballemans Kees Ballemans is sinds 2002 eigenaar van Unic Medical Services BV, een adviesbureau op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Na jarenlange ervaring als microbiologisch analist werkt Kees sinds 1990 als deskundige infectiepreventie voor zeer diverse organisaties, waaronder ziekenhuizen, verpleeghuizen en zelfstandige behandelcentra. Ballemans won als enige deskundige infectiepreventie in Nederland tweemaal de Infectie Preventie Prijs van de VHIG, met een onderzoek over MRSA en de ontwikkeling van het kwaliteitshandboek endoscopen. Kees Ballemans is als deskundige infectiepreventie altijd actief geweest in het opleiden en trainen van zorgprofessionals.

 

Marijke Bilkert

Marijke BilkertMarijke Bilkert werkt al meer dan 25 jaar bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, nu als senior inspecteur. Zij heeft een laboratorium opleiding microbiologie gevolgd. Op het laboratorium voor ziekenhuisepidemiologie leerde zij de noodzaak van hygiëne en infectiepreventie. Dat leidde er toe dat zij later een baan zocht als ziekenhuishygiënist (nu deskundige infectiepreventie). In die periode volgde zij de post HBO-opleiding ziekenhuishygiëne. Sinds 1985 werkt zij bij de Inspectie voor de gezondheidszorg. Via vooral thema toezicht participeerde zij in vele inspectie onderzoeken op het gebied van infectiepreventie in zorginstellingen, zoals algemeen infectiepreventie beleid, antibioticabeleid, desinfectie, infectiepreventie op de OK’s, veiligheid bij endoscopen enzovoort.

Adrie de Bruijn

Adrie de Bruijn Adrie de Bruijn is wetenschappelijk onderzoeker bij de afdeling Medische Technologie van het Centrum voor Biologische Geneesmiddelen en Medische Technologie binnen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).Hij houdt zich bij het RIVM bezig met onderzoek en normalisatie van apparatuur, validatie en processen voor reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen en aanverwante producten, zoals systemen voor het verpakken, testbevuilingen voor desinfecterende wasmachines en indicatoren.

 

Ellen Mascini

Ellen MasciniEllen Mascini is in 1991 afgestudeerd als medisch bioloog en behaalde haar artsexamen in 1993. In 1994 is zij gestart met promotieonderzoek naar de humorale immuniteit tegen exotoxines van invasieve groep A streptokokken bij het Eijkman-Winkler Instituut in het Universitair Medisch Centrum Utrecht, de promotie volgde in 1999.
De opleiding tot arts-microbioloog werd in 2000 in Utrecht afgerond. Daarna is zij als staflid verbonden gebleven aan het Eijkman-Winkler Centrum van het UMC Utrecht. Zij vervulde daar de functies van hoofd van de onderafdeling Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie en staflid bacteriologie.
In 2004 is Ellen Mascini toegetreden tot de Maatschap Medische Microbiologie en Immunologie Gelderland. Zij is werkzaam als allround microbioloog in ziekenhuis Rijnstate en stuurt de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie medisch inhoudelijk aan. Daarnaast is zij sinds 2012 voorzitter van de Regieraad van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP).

 

Johan Dorresteijn

Johan DorresteijnJohan Dorresteijn is sinds 2012 lid van de Raad van Bestuur van het Maasstadziekenhuis. In 1972 begon hij als boerenzoon de opleiding voor verpleegkundige. Dit was in het academisch ziekenhuis Utrecht waar hij zowel de A als de B opleiding volgde. Vervolgens kwam hij in de organisatie en bouw van de spoedeisende hulp van dit ziekenhuis. Bedrijfskunde was een logische vervolgstudie voor zijn werk.
Sinds 2008 werkt hij in Rotterdam, eerst in het Havenziekenhuis en nu in Zuid met veel plezier. Het Maasstadziekenhuis is volgens Johan een ambitieus ziekenhuis zonder opsmuk.

 

Eduard Meijer

Eduard MeijerEduard Meijer is in 1998 afgestudeerd als technisch natuurkundige in Groningen. Na een promotie op het gebied van de organische electronica in 2003 te Delft heeft hij 8 jaar als senior onderzoeker gewerkt bij Philips Research in Eindhoven. Van 2011 tot begin 2015 heeft Eduard de opleiding tot klinisch fysicus gevolgd in het Máxima Medisch Centrum te Veldhoven, alwaar hij nu sinds maart 2015 in dienst is als klinisch fysicus.

 

Stephanie Hulsbosch

Stephanie HulsboschStephanie Hulsbosch is inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Vanaf 2004 werkt zij voor de inspectie waar zij toezicht houdt op de publieke gezondheidszorg en de medisch specialistische zorg (ziekenhuizen en privéklinieken). Sinds 2012 houdt zij zich bezig met het toezicht op de infectiepreventie in ziekenhuizen, waarvan recent de tweede ronde heeft plaatsgevonden.
Ook is zij betrokken bij interventietoezicht naar aanleiding van meldingen op het gebied van infectiepreventie, waaronder endoscopen, en de ontwikkeling van indicatoren. Stephanie is opgeleid als medisch bioloog en epidemioloog.

 

Marcel Groenen

Marcel Groenen Marcel Groenen studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en behaalde in 1997 het artsexamen. Na zijn vooropleiding interne geneeskunde in het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam, volgde hij de opleiding tot MDL-arts in het Erasmus MC te Rotterdam, alwaar hij korte tijd als MDL-arts werkzaam is gebleven. Op 1 januari 2007 trad hij toe tot de maatschap MDL in Rijnstate Arnhem.
In 2011 promoveerde hij op het proefschrift naar gestandaardiseerde computerverslaglegging en codering van gastroenterologische endoscopische onderzoeken en de evaluatie van opbrengst van endoscopische onderzoeken in meerdere klinieken.
Hij is lid van de commissie kwaliteit van de Nederlandse vereniging van MDL artsen. Hij is werkzaam als MDL arts binnen het Rijnstate met als aandachtsgebied interventie-endoscopie en IBD (Chronische darmontsteking). Hij is plaatsvervangend opleider voor de opleiding tot MDL arts in het Rijnstate.

Jan Jacob Patijn

Jan Jacob PatijnNa zijn studie Werktuigbouwkunde en Chemische Technologie is Jan Jacob Patijn in 1996 gaan werken in het vakgebied validatie van decontaminatie processen bij Krachtwerktuigen (later KW2). Tevens is hij vanaf dat moment actief lid van de normcommissies steriliseren en steriliteit en diverse nationale en internationale werkgroepen van CEN en ISO. Sinds 1998 treedt hij ook op als gastdocent bij diverse opleidingen en cursussen op gebied van decontaminatie in Nederland, België en Duitsland. Sinds 2008 is hij algemeen directeur van causa bv, een bedrijf gespecialiseerd in validatie van decontaminatie processen. Naast het uitvoeren van validaties doet causa onderzoek op het gebied van procesvoering en ontwikkeling van meetsystemen.

Hans Walta

Hans WaltaHans Walta studeerde Industrieel Ontwerpen aan de TU-Delft. Na de opleiding is hij 4 jaar werkzaam geweest op de TU met de ontwikkeling van protheses voor kinderen. Hierna is bij ingenieursburo Technotek in 1993-94 de endoscopen desinfector JW2200 door hem als projectleider ontwikkeld en bekroond met het predicaat “Goed industrieel ontwerp”. In 1996 heeft Hans Dyded opgericht om het desinfectie apparaat verder in de markt te zetten. Tevens is nog de opvolger MDS ontwikkeld. Dit project is medio 2003 aan Minntech overgedragen. Vanaf 2008 houd Hans zich met Walta Validation bezig met het valideren van apparatuur vallend onder de ISO-15883 en droogkasten. Hiervoor is in eigen beheer de benodigde apparatuur ontwikkeld.

Michel Feldkamp

Hans WaltaMichel Feldkamp is validatie manager bij Endoss. Hij heeft de opleiding analytische chemie en microbiologie afgerond in 1986. De afgelopen 15 jaar heeft hij diverse leidinggevende functies gehad bij sterilisatieafdelingen in ziekenhuizen en farmacie. Vanaf 2002 heeft hij zich verder verdiept in sterilisatie- en reinigingsvalidatie met de daar bijbehorende processen waaronder computervalidatie. Als validatie consultant heeft hij zijn expertise ingezet bij farmaceutische bedrijven en ziekenhuizen en als gastdocent geeft hij zijn bevindingen graag door.

Foto's

Hier vindt u een foto-impressie van het SFERD symposium. Klik hier om de presentatie te starten.

Handboek

U kunt hier twee versies van het SFERD handbook downloaden

Evaluatie

De evaluatie van het SFERD symposium 2015 kunt u hier downloaden.

Locatie

 

Van der Valk Veenendaal

Van der Valk Hotel Veenendaal

Met 15 multifunctionele zalen die allen voorzien zijn van daglicht, airconditioning, gratis WiFi en de meest moderne faciliteiten, biedt Van der Valk Hotel Veenendaal volop mogelijkheden. De zalen zijn stijlvol ingericht met oog voor comfort en detail. De ambiance creëert een inspirerende omgeving voor zakelijke activiteiten.

Van der Valk Hotel Veenendaal ligt op slechts 5 minuten loopstand van station Veenendaal-De Klomp. Bussen en treinen stoppen op dit station

Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal
Tel. +31 (0)318 79 90 60

Plan uw route naar Van Der Valk Veenendaal

 

 


Categorie