SFERD is

Reacties SFERD

Gast
27-09-2017
SFERD Symposium 2017
Inhoudelijke nieuwe onderwerpen op de praktijk gericht.
Gast
24-10-2010
kort & krachtig programma
Albert van Mensvoort
19-09-2016
SFERD 2016
- Kennis met elkaar delen
- Alle invalshoeken van mensen die met flex. scopen … read more

AfdrukkenE-Mail Adres

2014 SFERD Symposium

Datum:
wo, 17 sept 2014
Code:
SF14
Prijs v.a.:
€ 160
Plaats:
Breukelen
200
Contactpersoon:

Omschrijving

Op woensdag 17 september 2014 wordt georganiseerd:
6e SFERD - symposium
Van der Valk Breukelen

Algemeen

Verslag 6e SFERD symposium:

Auteurs: Carol te Beest en Angelique Fluitman.

Opening door Kees Ballemans, voorzitter SFERD stuurgroep.
Pieter Sloot voorzitter STIP reikt een bos bloemen uit aan de 3 winnaars van de digitale enquête welke vooraf aan alle deelnemers is toegestuurd.

Presentaties SFERD 2014

Infecties na ERCP, Paul Caesar
Endoscopie gerelateerde infecties worden benoemd. Transmissie 1 op 1.8 miljoen scopiën.
Kans op ERCP gerelateerde infectie is niet groot, maar mortaliteit 20 %. Complicaties worden besproken. Er is retrospectief onderzoek gedaan naar post endoscopische bacteriemie (na ERCP) door UMCU en UMCG. Hier kwam een 0.4% - 0.9% infectiepercentage uit. Is de ERCP scoop wel schoon, alle maatregelen moeten erop gericht zijn om infecties te voorkomen. Aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van surveillance. De NVMDL-artsen heeft een brief aan alle leden gestuurd met de vraag om scoop gerelateerde infecties te gaan registeren.

Risico bij ERCP, Jolanda Buijs
Uitbraak binnen Erasmus MC
Jolanda neemt ons mee in het dossier van een uitbraak met Pseudomonas aeruginosa binnen haar ziekenhuis, die herleid was naar een ERCP. Bacterie is uiteindelijk aangetoond onder tangenliftkanaal. Oorzaken onderzocht met een Multidisciplinair onderzoeksteam, waarbij gebruik is gemaakt van microscoop en kweken. IGZ is van meet af aan betrokken geweest bij het onderzoek.

Het opzetten / uitvoeren van een PRI endoscopen, Diana Bijl
Diana legt uit wat de Prospectieve Risico Inventarisatie inhoudt. Hiermee breng je de risico’s en faalwijzen in kaart. Dit kan voor patiënt maar ook voor processen. Dit doe je met een werkgroep die multidisciplinair is en afdeling overstijgend. Belangrijk bij het uitvoeren van een PRI is wat je doel is. De boodschap van haar voordracht is: "Een analyse door een representatieve groep om risico te elimineren en systematisch te reduceren."

Hoe manage ik een incident/ recall, Jan Hazelhof
Jan vertelt over een incident op de afdeling urologie van cm Meppel. Er is gedesinfecteerd onder onjuiste condities. Stap voor stap vertelt hij hoe in zijn ziekenhuis dit incident is afgehandeld. Wie daar allemaal bij betrokken zijn en wat er gedaan is om herhaling te voorkomen.

Wat betekent de nieuwe WIP richtlijn voor de praktijk: Angelique Fluitman
Angelique is lid van de SVN werkgroep flexibele endoscopen. Zij vertelt wat de werkgroep doet en geeft voorbeelden van de onderwerpen welke besproken worden: Vanuit de SVN werkgroep endoscopen wordt gewerkt aan een onderzoeksvraag ten aanzien van de voorreiniging van de endoscopen, en hoe lang de scoop kan liggen alvorens in de wasmachine geplaatst moet worden. De nieuwe “concept WIP richtlijn” is doorgenomen en aandachtspunten worden besproken. Een van de belangrijkste punten is dat er veel aanbevelingen in staan maar dat er weinig regelgeving in opgenomen is, en dat is waar het werkveld behoefte aan heeft.

Nieuwe EU norm droogkasten, Adrie de Bruijn
De norm is eindelijk gereed. Internationaal spreekt men van storage cabinet, dit is voor Nederland onze droogkast. De belangrijkste boodschap die meegegeven wordt is dat de kast de microbiologische kwaliteit van de schone scoop dient te handhaven. Er worden ook parameters weergegeven voor fysische validatie, waarvan de suggestie wordt meegegeven om die in de SFERD op te nemen. Bijvoorbeeld is de test voor droogheid eenvoudig met behulp van koperchloride uit te voeren, en een scoop moet binnen 3 uur droog zijn. Aan droogkasten worden eisen gesteld aan de luchtkwaliteit, drukbegrenzing van kanalen en overdruk in de kast. De norm geeft ook duidelijk aan welke informatie de fabrikant moet verstrekken over de werking van de droogkasten. Een droogkast is echter geen medisch hulpmiddel dus heeft geen CE markering nodig.

Adrie geeft tot slot nog aan dat RIVM in opdracht van IGZ een onderzoek gaat doen naar validatie van scopendesinfectoren.

Validatie in perspectief, Marjon Gaikhorst
Marjon neemt ons mee in de wereld van validatie van scopendesinfectoren vanuit de positie van scopendeskundige. Vanuit de cursus van STIP heeft zij kritisch naar een aantal validatierapporten gekeken. De diverse aspecten van het machinale proces kwamen hierbij aan de orde. Een daarvan is of de dummyscoop welke bij de validatie gebruikt wordt aan de eisen voldoet. Haar tip: zorg voor een goed en duidelijk PVE en overleg of het validatiebedrijf hier aan kan voldoen.

Flowcontrole, Jan Jacob Patijn
Om de kwaliteit van de reiniging en desinfectie te borgen zorg je dat ieder stadium gespecificeerd is en gecontroleerd wordt, door middel van monitoring en validatie. Dit moet volgens EN-ISO normen gebeuren. De validatie van scopendesinfectoren is nog niet uitontwikkeld terwijl dit bij de CSA al wel is gebeurd. Wellicht zou flowcontrole hierbij een rol kunnen spelen. Welke criteria hanteer je en op welke plaats je meet is onder andere afhankelijk van de techniek van de doorspoeling in de machine. Blokkade detectie voer je met een surrogaatscoop uit, in de praktijk wordt dat lang niet altijd gedaan. Relatie flow, druk en reiniging door middel van meten om meer inzicht in je proces te krijgen en proces te optimaliseren

Algemeen
Dagvoorzitter dhr. Ledeboer vat de dag samen en geeft aan dat hij het als een zeer leerzame dag heeft ervaren.

Kees Ballemans sluit de dag af en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en geeft mee dat het Handboek 3.0 in het Engels vertaald is à Handboek 3.1. Dank hiervoor aan de medewerkers van het RIVM en aan STIP voor de benodigde financiële middelen. Dhr. van Drongelen en Dhr. de Bruyn krijgen ieder uit handen van Kees een Engelstalig handboek uitgereikt. Alle deelnemers krijgen na afloop beide handboeken mee op een USB-stick.

Tot slot worden alle sponsoren bedankt voor hun aanwezigheid.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de VHIG (20 punten), VDSMH, SVN (20 punten), NVKF (4 punten), VZI en kwaliteitsregister V&V-MDL (5 punten). 

Foto's

Hier vindt u een foto-impressie van het SFERD symposium. Klik hier om de presentatie te starten.

Downloads

De presentaties van de sprekers kunt u hier downloaden:

  1. Algemeen
  2. Infecties na ERCP, Paul Caesar
  3. Risico bij ERCP, Jolanda Buijs
  4. Het opzetten / uitvoeren van een PRI endoscopen, Diana Bijl
  5. Hoe manage ik een incident/ recall, Jan Hazelhof
  6. Wat betekent de nieuwe WIP richtlijn voor de praktijk, Angelique Fluitman
  7. Nieuwe EU norm droogkasten, Adrie de Bruijn
  8. Validatie in perspectief, Marjon Gaikhorst
  9. Flowcontrole, Jan Jacob Patijn

Handboek

U kunt hier twee versies van het SFERD handbook downloaden

Evaluatie

De evaluatie van het SFERD symposium 2014 kunt u hier downloaden.


Categorie