Reacties SFERD

Gast
27-09-2017
SFERD Symposium 2017
Divers programma
Duidelijke sprekers en presentaties.
Gast
27-09-2017
SFERD Symposium 2017
Inhoudelijke nieuwe onderwerpen op de praktijk gericht.
Casper ten Bokker
27-09-2017
SFERD Symposium 2017
- Mooie complete stand met de juiste partijen.
- Interessante sprekers met … read more

AfdrukkenE-Mail Adres

2013 SFERD Symposium

Datum:
wo, 18 sept 2013
Code:
SF13
Plaats:
Breukelen
200
Contactpersoon:

Omschrijving

Op woensdag 18 september 2013 wordt georganiseerd:
5e SFERD - symposium
Van der Valk Breukelen

Algemeen

Verslag 5e SFERD symposium:

Opening door Kees Ballemans, voorzitter SFERD stuurgroep.

Kees spreekt zijn dank uit aan alle verenigingen die een bijdrage hebben geleverd aan deze nieuwe versie. Het handboek wordt uitgereikt aan vertegenwoordigers van de samenwerkende beroepsverenigingen..

Presentaties SFERD 2013

Versie 3.0: Peter van Alphen, lid SFERD
De belangrijkste wijzigingen van de nieuwe versie van het kwaliteitshandboek worden besproken. Met name het hoofdstuk Verificatie, dat in de oude versie validatie werd genoemd. Hier is voor gekozen, omdat verificatie veel meer omvat dan alleen validatie. Daarnaast dient de endoscoop direct na gebruik doorgezogen te worden met een reinigingsmiddel. Peter merkt op dat er werk blijft voor de SFERD, want er zijn al discussiepunten zijn voor de volgende versie, bijvoorbeeld op het gebied van de thermische desinfectie. Peter benadrukt nog dat heel bewust is gezorgd dat er zo min mogelijk dubbelingen zijn met andere richtlijnen

Ontwikkelingen ballonscoop, Klaartje Weijdema, vz Platform
Naar aanleiding van een incident met de EBUS is een werkgroep geformeerd die onderzoek heeft gedaan naar de EBUS. Incidenten zijn geïnventariseerd en fabrikanten/ leveranciers van de scopen zijn hierbij betrokken geweest. Tevens heeft een gesprek plaats gevonden met IGZ. IGZ roept om vooral (bijna) incidenten te melden Belangrijk is dat wat in de manual staat het juridisch geldig document blijft. Weet wat je in huis haalt als je zo’n scoop aanschaft en beoordeel of je wilt blijven gebruiken of niet. Het is nog niet duidelijk hoe de werkgroep verder gaat. Impressie

Drieluik procescontrole
Organisatie procescontrole: John van Bergen Henegouw, DSRD Haga Ziekenhuis
John van Bergen Henegouw beschrijft het proces binnen zijn ziekenhuis om tot de procescontroles te komen. Enkele punten: wat ga je valideren, hoe en wie gaat dit doen en welke eisen stel je aan de valideur en hoe ga je om met de resultaten van de validatie.
Functionele 3 maandelijkse controle: Tom Zuijderwijk, medewerker R&D unit, MDL Haga Ziekenhuis
Tom beschrijft de reinigingstesten zoals die in Haga ziekenhuis worden uitgevoerd. De aangebrachte bevuiling conform 15883-5 is een worst case scenario. Resultaten worden beoordeeld en vastgelegd. Tom geeft aan dat controles leiden tot inzicht wat er allemaal gebeurt in de machine, dus tot deskundigheidsbevordering. Is wel tijdrovend
Afronding door John
Voor het Haga ziekenhuis geeft John aan dat het wel klopt wat Walta rapporteerde: 20 % problemen bij desinfectoren. Er komen wat opmerkingen uit de zaal of uitgebreid testen nu allemaal wel zo nodig is. John benadrukt om reinigingstesten is niet eenmalig uit te voeren, maar volgen in de tijd, omdat dit de informatie geeft over je proces.

nieuwe WIP-richtlijn 2014: Erika van Elzakker, voorzitter WIP-werkgroep endoscopie
Er wordt uitgelegd hoe een nieuwe WIP richtlijn tot stand komt en waarom daar veel tijd overheen kan gaan. Het is een complex proces, moet zorgvuldig afgebakend worden, aantal discussiepunten staan nog open.

Doel van nieuwe endoscopen richtlijn:
Voorkomen van overdracht van pathogene micro-organismen door endoscopieën door aanbevelingen te geven voor het proces van reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen.

Afstemmen WIP en SFERD:

  • SFERD: organisatie, uitvoering en regelgeving,
  • WIP: globaler, geeft kaders aan.
  • Relatie: indeling consistent, geen discrepanties, vermijden overlap en herhaling

microbiologische procescontrole endoscopen: Julia Kovaleva, arts-microbioloog UMCG
Julia heeft uitgebreid onderzoek verricht naar de microbiologische veiligheid van reprocessing van endoscopen. Bacteriële transmissie is onderschat door: lage frequentie, inadequate controles. ERCP hoog risico: Pseudomonas aeruginosa meest voorkomend, moeilijk te verwijderen biofilm.

UMCG protocol screent alle therapeutische scopen, 3 maandelijks de diagnotische endosocpen, machines na onderhoud en reparatie.

  • Kweken: retrograde techniek biopsie/ water/luchtkanaal met swab
  • Positieve kweek: endoscoop uit roulatie (bij klinisch relevante bacterie)
  • Positieve herkweek: gasplasma sterilisatie

Het is niet duidelijk welke norm gehanteerd wordt in UMCG, hier ontstaat discussie over, maar komt geen duidelijk antwoord. Mensen in de zaal zijn het er over eens dat er op het gebied van contaminatie van scopen nog veel onduidelijk is en onderzoek nodig is (zowel met kweken als bijvoorbeeld ATP metingen).

ATP metingen als procescontrole endoscopen: Mark Lotgerink, deskundige IP MST
ATP goede indicator voor reinheid van flexibele endoscopen? Er zijn 90 monsters getest met ATP methode (vuil, na ragen en na wasmachine). Deze zijn vergeleken met de bacteriologische resultaten.
Conclusie: ATP kan niet kweekmethode vervangen, is wel een snelle indicator voor het proces. Er zou meer onderzoek gedaan moeten worden.

nieuwe ISO-NEN 15883: Adrie de Bruijn, wetenschappelijke medewerker RIVM
Er vindt een update plaats van de normen endoscopenwasmachines en droogkasten. Adrie zet de belangrijkste wijzigingen op een rijtje en benoemt ook de nieuwe norm voor droogkasten: prEN 16442, waar nog commentaar op geleverd kan worden. De nieuwe 15883-1 is met name voor fabrikanten van belang. Normen geven inzicht in alle aspecten van de wasmachines, met name ook technische aspecten.

Foto's

Hier vindt u een foto-impressie van het SFERD symposium. Klik hier om de presentatie te starten.

Handboek

U kunt hier twee versies van het SFERD handbook downloaden

Evaluatie

De evaluatie van het SFERD symposium 2013 kunt u hier downloaden.

 


Categorie