Corona
Bekijk de Corona video's
STIP Bestuur
Met van links naar rechts Pieter Sloot, Carolien oldenkamp - Berkelaar en Kees Ballemans

In verband met het Corona virus worden alle STIP trainingen in april en mei geannuleerd of verplaatst.

Betrokkenen worden persoonlijk geïnformeerd over mogelijke vervolgdata.

AfdrukkenE-Mail Adres

Prospectieve risico-inventarisatie bij infectierisico’s

Code:
PRI
Plaats:
Veenendaal

Omschrijving

Algemeen

Inleiding

“Risicoprofiel maakt ziekenhuis veiliger”, kopt het artikel van Gerard Gerritsen, manager Kwaliteitsbureau Rijnstate Arnhem, in het Medisch Contact van oktober 2009.

F. Konings, arts infectieziektebestrijding GGD West-Brabant publiceert in het Infectieziekten Bulletin van april 2010: “Risico-inventarisatie bruikbaar instrument voor infectiepreventie”. Diana Bijl, zelfstandig DSMH, stelt in de Parametric Release van december 2013 dat het uitvoeren van een Prospectieve Risico-Inventarisatie (PRI) een vorm van borging van de kwaliteit geeft.

In de VMS praktijkgids wordt toegelicht dat bij een PRI risico’s binnen zorgprocessen worden geïdentificeerd en daarbij een inschatting wordt gemaakt van de gevolgen (in vorm van schade) voor de patiënt. Daarna wordt gekeken hoe de risico’s kunnen worden geëlimineerd of beheerst door barrières in te bouwen. Barrières kunnen of de kans van optreden verminderen en/of de ernst van de consequenties verkleinen.

Infectiepreventie is bij uitstek een onderwerp waarbij risico’s geïdentificeerd kunnen worden; risico’s op het verkrijgen van verscheidene infectie.

Doel

Het verbreden en verdiepen van kennis. Het aanleren van de vaardigheid om prospectieve risico-inventarisaties op jouw vakgebied te kunnen toepassen.

Doelgroep

 • Deskundigen Infectiepreventie
 • Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen
 • Deskundigen Scopen Reiniging en Desinfectie
 • Kwaliteitsfunctionarissen
 • Andere functionarissen die aan Kwaliteit werken

Inhoud training

Deze interactieve training ‘prospectieve risico-inventarisatie’ is opgebouwd uit een theoretisch ochtendprogramma en een interactief middagprogramma in de vorm van een workshop. De dag wordt vormgegeven door twee ervaringsdeskundigen op het gebied van Prospectieve Risico-inventarisaties (PRI):

 • Dhr. Gerard Gerritsen, manager Kwaliteitsbureau Rijnstate Arnhem
 • Mw. Diana Bijl, DSMH Diana Bijl Consultancy Beuningen

Gerard Gerritsen zal in de ochtend het theoretisch kader schetsen, waarbij de PRI als één van de vijf pijlers van het veiligheidsmanagementsysteem wordt gezien. De middag zal door Diana Bijl ingeleid worden met een praktijkvoorbeeld van een PRI. Vervolgens zullen de deelnemers in een workshop aan de slag gaan met het opstellen van een PRI op hun eigen vooraf toegestuurde (zorg)proces. Tijdens deze training komen onder andere de volgende items aan bod:

 • Theorie PRI als onderdeel van VMS;
 • Ontwikkeling en opbouw van het instrument;
 • Weging risicoscore op basis van frequentie en mate van ernst;
 • Het opstellen van een risicoprofiel.

Deze onderwerpen worden voor de deelnemers herkenbaar dichtbij gebracht door praktijkvoorbeelden, die de deelnemers zelf inbrengen.

Voorbereiding

Deelnemers bepalen voorafgaand aan de training welk proces zij voor zichzelf als onderlegger willen gebruiken bij de theorie en praktische invulling van de prospectieve risico-inventarisatie. De deelnemer stuurt dit proces in, uiterlijk een week voorafgaande aan de training naar info@infectiepreventieopleidingen.nl .ding

Studieduur

De training start om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Voorbereidingstijd is nodig om een geschikt proces te selecteren en in te dienen.

Accreditatie

In het kader van nascholing is accreditatie bij:

 • VHIG: 30 punten, categorie 4
 • vDSMH: 20 punten categorie 4.

Evaluatie

STIP stelt een evaluatieformulier op, welke door elke deelnemer ingevuld dient te worden. De evaluatieformulieren worden door STIP verwerkt. 

Programma

Programma

 

Vanaf 9.30 Ontvangst  
10.00 Opening en inleiding STIP begeleider
10.15 Theorie Prospectieve risico-inventarisatie Gerard Gerritsen
+/-12.30 Lunch (45 min)  
13.15 Inleiding met PRI-praktijkvoorbeeld Diana Bijl
14.00 Workshop PRI Begeleiding: Diana Bijl + STIP
15.30 Plenaire terugkoppeling werkgroepen  
16.00 Sluiting

Trainers

Diana Bijl


Diana Bijl
Diana Bijl
Diana Bijl is haar carrière gestart als medisch microbiologisch analist, eerst in Harderwijk en later in het Radboud Universitair Medisch Centrum te Nijmegen. Na 10 jaar maakte zij de switch naar de functie van Adviseur Infectiepreventie en nog eens 10 jaar later in 2001, werd zij de DSMH (Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen) van het Radboud.

Haar kennis over steriliseren en steriliteit bouwde ze op in diverse nationale en internationale besturen, commissies en werkgroepen. Zo is/was zij voorzitter van de landelijke vereniging voor deskundigen steriele medische hulpmiddelen - VDSMH (van 2002 tot december 2011), bestuurslid World Forum Hospital Sterile Supply-WFHSS (van 2002 tot 2012) en vice-voorzitter NEN Normcommissie Steriliseren en Steriliteit ( 2003 tot heden).

Daarnaast is zij betrokken geweest bij het opstellen van het functieprofiel DSMH, het opleidingsprofiel DSMH en de professionele standaard leeninstrumentarium.

Diana werkt sinds mei 2009 als zelfstandig en onafhankelijk adviseur en trainer.

Gerard Gerritsen

 
Gerard Gerritsen
Gerard Gerritsen
Gerard Gerritsen is sinds 1993 kwaliteitscoördinator in het Rijnstate Ziekenhuis (754 bedden) te Arnhem en sinds 2000 manager kwaliteitsbureau . Daarnaast vertegenwoordigt hij in het management team van Rijnstate de gebieden kwaliteit, veiligheid en risicomanagement. Rijnstate is een groot topklinisch ziekenhuis en heeft ziekenhuislocaties in Arnhem, Velp en Zevenaar en een polikliniek in Arnhem-Zuid. Van 1978 tot 1988 is hij als fysiotherapeut werkzaam geweest in een algemeen ziekenhuis en 2 jaar in een instelling voor zwakzinnigenzorg. Van 1988 tot 1993 was hij beleidsfunctionaris voor de dienst Diagnostiek en Behandeling en tevens voorzitter van de Ondernemingsraad.

In 1997 is hij afgestudeerd in de beleidswetenschappen richting bedrijfskunde. De huidige invulling van zijn takenpakket is gebaseerd op de combinatie van kennis en ervaring in het primaire en het bestuurlijke proces van een ziekenhuis. Centraal daarin staat het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitszorg op basis van Total Quality Management en de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de beleidscyclus van het ziekenhuis. De Plan- Do- Check- Act cyclus wordt in deze beleidscyclus als een belangrijk hulpmiddel gezien. De heer Gerritsen is zowel als INK-auditor en NIAZ auditor opgeleid. Hij is onder andere verantwoordelijk voor het uitvoeren van het interne auditbeleid van het ziekenhuis. Een groot aantal audits (intern en extern) zijn de afgelopen jaren door hem uitgevoerd. Naast de functie van kwaliteitscoördinator geeft hij leiding aan het kwaliteitsbureau (14 medewerkers) dat als kerntaak heeft het NIAZ-kwaliteitssysteem op alle locaties te implementeren en te borgen. In 2000 heeft Rijnstate als eerste algemeen ziekenhuis in Nederland hiervoor de Nederlandse Kwaliteitsonderscheiding van het INK ontvangen. In 2004, 2008 en 2013 de NIAZ accreditatie, waarbij in 2013 tevens het predikaat "eerste best practice NIAZ ziekenhuis" werd verkregen.

Hij is zes jaar bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Kwaliteit en Zorg geweest,9 jaar lid van de Raad van Bestuur van een centrum voor Autisme en is nu bestuurslid van het tijdschrift Kwaliteit in Zorg.

Daarnaast adviseert hij andere instellingen op het gebied van kwaliteitszorg en risicomanagement en verzorgt opleidingen op maat. Een aantal publicaties op het gebied van integrale kwaliteitszorg en risicomanagement zijn van zijn hand verschenen.

Pieter Sloot

Pieter SlootPieter Sloot startte met de opleiding voor chemisch analist en koos de afstudeerrichting: klinisch chemie. Daarna deed hij de HBO opleiding voor medisch microbiologisch analist en werkte , in de jaren tachtig, als analist bij verschillende microbiologische en immunologische laboratoria. Microbiologisch een interessante periode vanwege de HIV epidemie. Het laatste laboratorium waar hij als analist werkte, was het lab van het LUMC bij professor Dr. R.P. Mouton.
Eind jaren tachtig werd hij ziekenhuishygiënist en deed veel ervaring op met MRSA, Contactpersonen Infectie Preventie en de luchtbeheersing voor operatiekamers. Bij de VHIG was hij lid Congres commissie, voorzitter Regio Midden/Oost, lid commissie Beleid en later voorzitter commissie Kwaliteit & Beleid. Bij VCCN was Pieter lid commissie congressen en opleidingen. Hij was mede auteur en trainer van Stof en Kiem Arme Ruimten (SKAR gedragstraining).
In 2000 volgt hij de kwaliteitsmanagement opleiding en wordt kwaliteitscoördinator in Rijnstate ziekenhuis Arnhem. Pieter is daar betrokken bij allerlei onderzoeken, verbeterprojecten en audits, prospectieve risico inventarisaties en begeleidt de stagiaires bij het kwaliteitsbureau. Hij geeft o.a. les in projectmatig werken, audits en kwaliteitsmanagement.
In 2014 kwam voor Pieter een grote omwenteling en een wens in vervulling. Pieter is parttime gaan werken in Rijnstate en verdeelt zijn tijd nu tussen kwaliteitscoördinator Rijnstate, werkzaamheden STIP en zijn persoonlijke activiteiten.

Foto's

op dit moment zijn er nog geen foto's beschikbaar

Downloads

op dit moment zijn er nog geen downloads beschikbaar

Evaluatie

op dit moment zijn er nog geen evaluaties beschikbaar

Locatie

 

Van der Valk Hotel Veenendaal

Van der Valk Veenendaal Met 15 multifunctionele zalen die allen voorzien zijn van daglicht, airconditioning, gratis WiFi en de meest moderne faciliteiten, biedt Van der Valk Hotel Veenendaal volop mogelijkheden. De zalen zijn stijlvol ingericht met oog voor comfort en detail. De ambiance creëert een inspirerende omgeving voor zakelijke activiteiten.
Van der Valk Hotel Veenendaal ligt op slechts 5 minuten loopstand van station Veenendaal-De Klomp. Bussen en treinen stoppen op dit station

Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal
Tel. +31 (0)318 79 90 60

Plan uw route naar Van Der Valk Veenendaal

 

 

 

 


Geeft u zich op voor de lijst van geïnteresseerden!

Voor deze activiteit zijn nog geen tijden bekend.
indien u interesse heeft voor deze activiteit, kunt u zich vrijblijvend opgeven in de lijst voor geïnteresseerden. U krijgt dan bericht, zodra er een datum voor deze activiteit bekend is.

Deelnemersgegevens

* Verplicht

Categorie

Training / Functie