VisieSTIP werkt vanuit het besef dat iedere cursist uniek is, al eigen kennis heeft, maar ook specifieke behoefte heeft aan kennis en kunde om problematiek in de eigen organisatie gericht op te pakken.
Om vermijdbare infecties in de zorg te voorkómen vergroot STIP de kennis ten aanzien van infectiepreventie. Door kennisoverdracht in de leerweg naar ´bewust bekwame medewerkers´ verbetert de intrinsieke motivatie om infectiepreventief te handelen.

De strategieën die voor deskundigheidsbevordering gehanteerd worden, zijn:

  • Probleemgestuurd onderwijs
  • Zelfwerkzaamheid. Door individuele en-of groepsopdrachten bevordert STIP een actieve kennisopname;
  • Train de trainer. Het opleiden van Contactpersonen Infectie Preventie vergroot de kennis en positieve cultuur ten aanzien van infectiepreventie;
  • Werken met kwaliteitsverbetercirkels of instrumenten;
  • Resultaatgerichte trainingen. De cursist verlaat de training met een product dat in de eigen organisatie gebruikt kan worden.