Met dank aan

Met dank aan

Reacties Ouderen

Carla Stoop
12-02-2016
Werkconferentie Infectiepreventie Kwetsbare Ouderen
- Aansluitend bij breed publiek
C. van Zwieten
13-02-2018
Werkconferentie Kwetsbare Ouderen
- De afwisseling
- Goede planning
- Goede onderwerpen.
Karina de Jong
13-02-2018
Werkconferentie Kwetsbare Ouderen
- Leuke afwisseling in programma
- interessante onderwerpen.

AfdrukkenE-Mail Adres

2015 Werkconferentie infectiepreventie kwetsbare ouderen

Datum:
ma, 9 feb 2015
Code:
WKO
Prijs v.a.:
€ 149
Plaats:
Nijkerk
200
Contactpersoon:

Omschrijving

Algemeen

Werkconferentie infectiepreventie kwetsbare ouderen

Maandag 9 februari 2015, De Schakel, Nijkerk
“Hoera, wij worden getoetst!”

Inleiding

De 3e werkconferentie Infectiepreventie bij kwetsbare ouderen heeft het thema: activiteiten rondom externe audit of inspectiebezoek ten aanzien van infectiepreventie.
Wat kunnen we in de dagelijkse praktijk doen om onze kwaliteit van zorg op gebied van infectiepreventie op een dusdanig peil te brengen dat het “Audit of Inspectie-proof” is?
Verpleeg- en verzorgingshuizen worden bezocht voor externe audits, zoals door een certificerende instantie als PreZo. Ook kunnen zij steekproefsgewijs geselecteerd worden voor een thematisch onderzoek van de IGZ. STIP opleidingen ontvangt hierover vanuit het veld de volgende vragen:

 • Hoe kan ik mij voorbereiden op een Externe Audit of IGZ themabezoek?
 • Aan welke eisen moet ik voldoen?
 • Wat communiceer ik in onze organisatie?
 • Hoe moeten wij ons gedragen tijdens het bezoek?
 • Hoe handel ik een bezoek adequaat af?
 • Hoe zet ik de verbeterpunten efficiënt uit?


In de ochtend worden presentaties verzorgd door deskundigen op het gebied van infectiepreventie, audits, inspecties en ervaringsdeskundigen uit de zorg.
In de middag wordt in de workshop gewerkt aan de acties die genomen kunnen worden t.a.v. een externe audit of een inspectiebezoek.
De werkconferentie is voor allen die meer handvatten wensen om de infectiepreventierichtlijnen te vertalen naar de dagelijkse praktijk, zoals specialisten ouderengeneeskunde, managers zorg en teamleiders, kwaliteitsmedewerkers, deskundigen infectiepreventie en contactpersonen infectiepreventie (CIP).

Doelgroep

 • Specialist ouderengeneeskunde

Doelgroep 2

 • Manager
 • teamleider
 • kwaliteitsmedewerker
 • deskundige infectiepreventie

Doelgroep 3

 • Verzorgenden (de handen aan het bed en CIPper)

Afhankelijk van uw functie zijn er gereduceerde prijzen mogelijk. Verzorgenden (de handen aan het bed en CIPper) kunnen bij het inschrijven gebruik maken van doelgroep 3, terwijl managers, teamleiders,kwaliteitsmedewerkers en deskundiges infectiepreventie gebruik mogen maken van doelgroep 2. Voor de overige beroepsgroepen geldt het standaard tarief.

Programma

Programma

8:30 - 9:30     Ontvangst + inschrijven
9:30 - 9:45     Opening dagvoorzitter T. (Tineke) van Sprundel, senior beleidsmedewerker
9:45 - 10:15     Infectiepreventie getoetst. Wat verwacht de IGZ (in de toekomst?) van u?
Welke acties zijn en worden genomen om te voldoen aan de wensen en eisen t.a.v. infectiepreventie uit het oogpunt van de IGZ.
E.M.A (Hedy) Salomons, senior inspecteur IGZ
10:15 - 11:00     Welke acties zijn en worden genomen voordat een externe audit uitgevoerd gaat worden.
J. (Hans) Blaauwbroek, senior adviseur Blaauwbroek bureau voor vraaggestuurde zorg
10:45 - 11:15     Koffiepauze, bezoek tradeshow
11:15 - 11:45     Acties en maatregelen na het inspectiebezoek…?
E. (Eddy) Lieferink, Florence
11:45 - 12:15     Vanuit het slop, er weer bovenop!
J.H. (Jolande) Nelson-Melching, deskundige infectiepreventie Nelson IP consultancy
12:15 - 12:45     Wat kan ik doen als Contactpersoon Infectie Preventie?
12:45 - 13:30     LUNCH, bezoek tradeshow
 
13:30 - 14:30     Workshop deel 1
14:30 - 14:45     Theepauze, bezoek trade show
14:45 - 15:45     Workshop deel 2
15:45 - 16:15     Plenaire terugkoppeling met discussie
16:15 - 16:45     Hoe heeft Friese Wouden het op orde gekregen?
Thea Dijkstra, manager Friese Wouden
16:45 - 17:30     Afsluiting met hapje en drankje

Sprekers

Hedy Salomons

Hedy SalomonsMw. drs. E.M.A. Salomons
Senior inspecteur Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Hedy werkt sinds 2011 bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, daarvoor heeft zij 24 jaar in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gewerkt als deskundige infectiepreventie. Binnen de IGZ houdt Hedy zich bezig met hygiëne en infectiepreventie binnen de ouderenzorg. Zij is projectleider van een landelijk onderzoek naar de mate waarin instellingen in de intramurale ouderenzorg voldoen aan wet- en regelgeving en veldnormen op het gebied van verantwoorde hygiënische zorg en infectiepreventie. Zij heeft onder andere bezoeken gebracht aan de instellingen genoemd in het in 2013 verschenen geaggregeerde rapport van de IGZ "Verbeteringen van hygiëne en infectiepreventie in ouderenzorg snel realiseerbaar".

Hans Blaauwbroek

Hans BlaauwbroekDhr. J. Blaauwbroek
Hans Blaauwbroek (1962), senior adviseur/onderzoeker.
Strategische beleidsontwikkeling, kwaliteitsontwikkeling en innovatie. Hans Blaauwbroek is een veelzijdige ondernemer die zijn werk heeft gemaakt van het realiseren van vraagsturing: "De enige manier om invulling te geven aan vraagsturing is samenwerken. Aan kwaliteit, aan regie. Dit vraagt niet alleen een inspanning van de zorgverlener, maar ook van de cliënt." Hans is goed in staat om abstracte ideeën concreet te vertalen. Hij is vasthoudend, geduldig en heeft een scherp inzicht in bestuurlijke en politieke verhoudingen.

Eddy Lieferink

Eddy LieferinkDhr. E. (Eddy) Lieferink
Eddy Lieferink werkt 10 jaar bij zorgorganisatie Florence.
De dienstverlening van Florence omvat onder meer thuiszorg, jeugdgezondheidszorg, wonen met zorg, zorg met verblijf, advisering en gemaksdiensten in de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Leiden, Voorschoten, Wassenaar en Delft.
Eddy is verantwoordelijk voor Zorgcontrol. De functie is ingebed in de control afd. van Florence en omvat het toetsen van de uitvoering van de dagelijkse zorg. Eddy heeft na de Verpleegkundige A / Anesthesie en IC/CCU opleiding 15 jaar gewerkt in het LUMC. Heeft een post HBO Bedrijfskunde (LBO KvK) en een Organisatiekunde (SIOO) opleiding gedaan. In 2013 heeft hij het certificaat van Master Practitioner NLP bij het IEP in Nijmegen behaald.

Jolande Nelson Melching

 Jolande Nelson MelchingMw. J.H. Nelson-Melching
Nelson Infectiepreventie Consultancy, opgericht door Jolande Nelson-Melching, is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van hygiëne en infectiepreventie dat zich met name richt op de gezondheidszorg sector.
Jolande is al ruim 24 jaar een gecertificeerd deskundige Infectiepreventie en ingeschreven in het kwaliteitsregister van de beroepsvereniging VHIG. Zij heeft ervaring in vele branches in de gezondheidszorg, zoals de ouderenzorg, woonzorgcentra, psychiatrie en verslavingszorg, ziekenhuizen, zelfstandig behandelcentra en revalidatie centra. Naast haar adviesbureau heeft zij een parttime baan als deskundige infectiepreventie in een groot algemeen ziekenhuis.

 

Thea Dijkstra

Thea DijkstraMw. T. Dijkstra
Thea Dijkstra werkt sinds 1987 in de gezondheidszorg en vanaf 2013 bij de Friese Wouden. Zij is nu manager interne zorg voor Brugchelencamp en externe zorg voor Dantumadiel.Zij is voorzitter van de Infectie Preventie Commissie (IPC) van de vier intramurale huizen en van de extramurale thuiszorgorganisatie van de Friese Wouden.
De IPC heeft na het inspectiebezoek actief het infectiepreventiebeleid geïmplementeerd, contactpersonen Infectiepreventie aangesteld en de implementatie getoetst met audits voor de borging.
De horeca van de vier intramurale instellingen werken met het HACCP systeem voor de voedselveiligheid.

Afsaneh Amrollahi

Afsaneh Amrollahi Mw. A. Amrollahi
Afsaneh Amrollahi werkt sinds 1997 binnen Cicerozorggroep. De afgelopen 3 jaar is Afsaneh de aandachtfunctionaris voor infectie preventie binnen het verpleeghuis Ave Maria in Geulle. Ze zet zich in voor een goede hygiëne en veilig werken bij de cliënt. Door een goede samenwerking van Afsaneh met het team/collega’s draagt zij bij aan een betere kwaliteit van de zorg binnen haar verpleeghuis.

Foto's

Hier vindt u een foto-impressie van de werkconferentie. Klik hier om de presentatie te starten.

Downloads

De presentaties van de sprekers kunt u hier downloaden:

 1. Hedy Salomons: Infectiepreventie getoetst. Wat verwacht de IGZ (in de toekomst?) van u?  
 2. Hans Blaauwbroek: Welke acties zijn en worden genomen voordat een externe audit uitgevoerd gaat worden.  
 3. Eddy Lieferink: Acties en maatregelen na het inspectiebezoek…?  
 4. Jolande Nelson-Melching: Vanuit het slop, er weer bovenop!  
 5. Afsaneh Amrollahi: Hygiëne Cip als middel voor (infectiepreventie) verandering

Een link naar naar de werklijst van de workshop vindt u hier.

Evaluatie

De evaluatie van de afgelopen werkconferentie kunt u hier downloaden

Locatie

 De Schakel Nijkerk

Centraal in Nederland gelegen, aan de rand van de bosrijke Veluwe. De perfecte omgeving voor een vergadering, bijeenkomst of congres. De ruime en lichte zalen bieden een rustige omlijsting voor uw bijeenkomst. Voorzien van alle moderne faciliteiten die nodig zijn voor een succesvol samenzijn..

Vergader- & Congrescentrum De Schakel Nijkerk
Oranjelaan 10
3862 CX Nijkerk
Tel. +31 (0)33 246 08 04


Plan uw route naar De Schakel


Categorie