Reacties Lucht

Gast
28-03-2018
Symposium Luchtbeheersing Operatiekamer, Back to Basic
- Afwisselend programma
- diversiteit sprekers,
- fijne locatie.
IMI AeroGastDynamiek
06-04-2017
Symposium Luchtbeheersing Operatiekamer
Goede opkomst, interessante doelgroep en actuele onderwerpen.
Gast
17-01-2012
kleine groep en heel persoonlijk en praktisch gericht bezig

AfdrukkenE-Mail Adres

Symposium Concept richtlijn luchtbehandeling operatiekamers en behandelkamers

Datum:
do, 16 mei 2019
Code:
LBOK19
Prijs v.a.:
€ 235
Plaats:
Veenendaal
200
Contactpersoon:

Omschrijving

Symposium
Concept richtlijn luchtbehandeling operatiekamers en behandelkamers

16 mei 2019, Veenendaal

Algemeen

Inleiding

0lbokStichting Trainingen Infectie Preventie (STIP) organiseert het vijfde symposium Luchtbeheersing Operatiekamers.
De aanleiding tot het opstellen van een nieuwe concept richtlijn “Luchtbehandeling in operatiekamers” is de onduidelijkheid die de bestaande WIP-richtlijn veroorzaakt. De actuele WIP richtlijn “WIP-richtlijn Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1” stamt uit 2014. In 2016 is een addendum verschenen waar niet alle wetenschappelijke verenigingen achter staan. De huidige WIP-richtlijn bevat veel technische aanbevelingen en laat ruimte voor verschillende interpretaties. Het streven is om te komen tot een richtlijn die met name gericht is op klinische aspecten en die voor alle ingrepen in alle operatie- en behandelkamers geldt. Het doel op een operatiekamer moet risicobeheersing zijn. Hoe groot is het effect van het luchtbehandelingssysteem ten opzichte van het geheel van factoren die invloed hebben op het infectierisico (o.a. gedrag, opvolgtrouw van infectiepreventie protocollen, temperatuur).

Doel

Vanuit de domeinen techniek, microbiologie en menselijk gedrag proberen wij deze dag antwoord te vinden op de vraag hoe wij de POWI’s kunnen reduceren tot een aanvaardbaar niveau:

 • Wat is een aanvaardbaar niveau van POWI’s;
 • Wat is de invloed van de techniek;
 • Wat is de invloed van het menselijk gedrag.

Of een patiënt na een operatie een POWI krijgt, hangt van veel factoren af.
De risico’s zijn te beheersen vanuit het oogpunt van:

 • techniek luchtbehandeling & bouw operatiekamer;
 • gedrag medewerkers, operateurs en bezoekers;
 • inrichting en onderhoud;
 • inbedding in het kwaliteitssysteem .

Doelgroep

 • Managers operatiekamer (NVLO)
 • OK-assistenten en anesthesiemedewerkers (LVO)
 • Medisch specialisten, zoals NOV, NOG, NVMM
 • Deskundigen infectiepreventie (VHIG)
 • Leden infectiepreventie commissie/ werkgroep (ver-)bouw OK
 • Managers/ medewerkers technische dienst ziekenhuizen (NVTG)
 • Klinisch Fysici (NVKF)
 • Installateurs/ aannemers/ validatie & adviesbureaus/ etc. (TVVL)

Kosten deelname symposium

 • Het standaardtarief voor inschrijving is €185,-. (doelgroep 3)
 • Leden van VHIG, NVTG, NVKF, LVO en NVLO kunnen gebruik maken van een gereduceerde prijs €165,-. Kies bij het inschrijven doelgroep 1.
 • Specialisten betalen €235,-. doelgroep 2.

Privacyverklaring

Door je aan te melden, ga je (de deelnemer) ermee akkoord dat jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor registratie- en afhandelingsdoeleinden. Er zullen foto's worden gemaakt die na afloop mogelijk worden geplaatst als sfeerimpressie op de STIP website. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG) en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij.

Accreditatie

 • LVO: 6 punten
 • VHIG: 20 punten in categorie 2
 • NVKF : 6 punten
 • VDSMH: 15 punten in categorie 1

Programma

Programma

9:00 - 9:25    

Ontvangst en inschrijven

9:25 - 9:30    

Opening
Pieter Sloot, kwaliteitscoördinator en voorzitter Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP)

9:30 - 10:00    

Lucht en andere risicofactoren Post Operatieve Wond Infecties (POWI)
Frank van Tiel, arts-microbioloog
In deze presentatie worden de risicofactoren op het verkrijgen van een postoperatieve wondinfectie weergegeven, waaronder de luchtkwaliteit. Wat zijn de gevolgen voor de patiënt en wat zijn de kosten van postoperatieve wondinfecties.

10:00 - 10:30    

Opzet en procesgang concept richtlijn
Hans Duvekot, gynaecoloog-perinatoloog Erasmus MC Rotterdam, voorzitter werkgroep luchtbehandeling in operatiekamer en dagvoorzitter symposium
Hij zal de volgende onderwerpen behandelen: de aanleiding, de opdrachtgever, de stakeholders, rol wetenschappelijke verenigingen en de procesgang van het tot stand komen van deze concept richtlijn.

10:30 - 11:00    

Opragon Luchtbeheersingssysteem
Willem Jan Hanegraaf, programma directeur bouw Rijnstate ziekenhuis Arnhem
Welke overwegingen zijn onderzocht en hebben de doorslag gegeven om tot de keuze te komen om Opragon systeem in de nieuwbouw toe te passen.

11:00 - 11:30    

Pauze en bezoek informatiemarkt

11:30 - 12:00    

Technische aspecten in de concept richtlijn
Rens Wientjes, klinisch fysicus UMC Utrecht
Welke technische aspecten en parameters zijn wel en niet opgenomen in de nieuwe richtlijn.

12:00 - 12:30    

Hoe gebruik je de richtlijn 8 binnen de concept richtlijn?
Frans Saurwalt, technical manager Kropman contamination control
Concept VCCN RL 8 gaat over monitoring tijdens het opdekken en opereren en beoogt beheersing van de omstandigheden. Welke gedragselementen spelen in de conceptrichtlijn een rol?

12:30 - 13:30    

Lunch en bezoek informatiemarkt

13:30 - 13:45    

Kolonie Vormende Eenheden (KVE) meting als hulpmiddel om gedrag te optimaliseren
Carolien Oldenkamp, deskundige infectiepreventie GRIP en bestuurslid STIP
Zij laat zien wat de effecten van gedrag zijn op de operatiekamer tijdens ingrepen en hoe dit inzicht kan bijdragen om het gedrag te optimaliseren.

13:45 - 14:00    

Gedrag op de OK
Kees Ballemans, deskundige infectiepreventie UNIC Medical Services BV en bestuurslid STIP.
Er wordt ingegaan op de gedragsaspecten die zijn opgenomen in de concept richtlijn.

kanttekeningen bij de voorgestelde concept richtlijn

14:00 - 14:30    

Besmetting OK lucht
Roberto Traversari, senior-adviseur, TNO
Deze ‘nieuwe jonge’ doctor en wetenschappelijk onderzoeker adviseert diverse partijen onafhankelijk over contaminatie control binnen de zorg. Voor welk probleem is deze richtlijn nu de oplossing?

14:30 - 15:00    

Mogelijke effecten concept richtlijn.
Jos Lans, Algemeen directeur Medexs B.V.
Welke effecten kan de concept richtlijn hebben op de technische uitwerking van voorgestelde eisen m.b.t. OK/opdek ventilatie? Hoe doen wij het nu met luchtbehandeling, een objectief vergelijk tussen de verschillende systemen.

15:00 - 15:30    

Pauze en bezoek informatiemarkt

15:30 - 16:15    

Discussie m.b.v. stellingen
Onder leiding van dagvoorzitter, Dr. Hans Duvekot

16:15 - 16:45    

Hoe nu deze richtlijn implementeren?
Anita Huis, implementatiewetenschapper en onderzoeker bij IQ Health Care Radboud UMC
Op basis van eigen onderzoek en wetenschappelijk onderzoek geeft zij inzicht in de wijze waarop de richtlijn succesvol geïmplementeerd kan worden.

16:45 - 16:55    

Afsluiting door de dagvoorzitter

16:55 - 17:30    

Napraten onder het genot van hapje en een drankje

Sprekers

Pieter Sloot

Pieter SlootPieter Sloot is kwaliteitscoördinator en veranderkundige. Na de opleiding klinisch chemie en HBO medisch microbiologisch analist en werkte Pieter, in de jaren tachtig, als analist bij verschillende microbiologische en immunologische laboratoria. Microbiologisch een interessante periode vanwege de HIV epidemie. Eind jaren tachtig werd hij ziekenhuishygiënist en deed ervaring op met MRSA, Contactpersonen Infectie Preventie en de luchtbeheersing operatiekamers. Bij de VHIG was hij lid congres commissie, voorzitter Regio Midden/Oost en voorzitter commissie Kwaliteit & Beleid. Bij VCCN was Pieter lid commissie congressen en opleidingen. Hij was mede auteur en trainer van Stof en Kiem Arme Ruimten (SKAR gedragstraining). In 2000 volgde hij de kwaliteitsmanagement opleiding en werd coördinator kwaliteit & veiligheid in Rijnstate ziekenhuis Arnhem. Daar is hij 18 jaar betrokken geweest bij kwaliteitsonderzoeken, audit(beleid), verbeter- en verandertrajecten, prospectieve risico inventarisaties en begeleide hij 46 stagiaires. Hij gaf o.a. les in projectmatig werken, audits en kwaliteitsmanagement. In 2018 is hij gestopt in Rijnstate en wijdt zijn tijd aan STIP en zijn andere eigen activiteiten.

 

Hans Duvekot

Hans DuvekotHans Duvekot, is sinds 2003 werkzaam als gynaecoloog-perinatoloog in het Erasmus MC na daarvoor ruim 10 jaar als ‘perifeer’ gynaecoloog werkzaam te zijn geweest.
Al bijna 20 jaar houdt hij zich bezig met het maken en onderhouden van richtlijnen. Sinds 7 jaar doet hij dat als voorzitter van de commissie richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en sinds 4 jaar als voorzitter van de Adviescommissie richtlijnen van de Federatie Medisch Specialisten.
Ruim een jaar geleden werd hij gevraagd als onafhankelijk voorzitter voor de nieuwe richtlijn Luchtbehandeling.

Roberto Traversari

robertotraversari2019 Roberto Traversari is onderzoeker en adviseur bij TNO Building Physics and Systems (BPS) op het gebied van de fysieke omgeving van de hotfloor (operatiekamers, IC-units, spoedeisende hulp, etc.). Roberto doet onderzoek naar de luchtkwaliteit, processen en de relatie tussen de fysieke omgeving en efficiëntie en patiëntveiligheid, Evidence Based Healthcare Design (EBHD).
Hij is tevens voorzitter van de Europese werkgroep (CEN TC156 WG18) die normen aan het opstellen is voor ventilatie in ziekenhuizen in het algemeen en specifieke kritische ruimten in het bijzonder en was lid van de kernredactie van de WIP richtlijn ‘Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1’.
Roberto is ook veelvuldig betrokken bij onderzoek naar de kwaliteit van de technische infrastructuur van ziekenhuizen. Vanuit zijn rol van voorzitter van de Raad van Begeleiding van Stichting ISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector, is hij daarnaast actief op dit gebied van energie, duurzaamheid en installatietechniek.

 

Rens Wientjes

Rens WientjesRens Wientjes, is algemeen Klinisch Fysicus bij het UMC Utrecht, en daar werkzaam bij het team vitaal van Medische techniek en klinische fysica.
Rens is de afgelopen tien jaar betrokken ben geweest bij verscheidene bouwprojecten van de verschillende OK-complexen.

Kees Ballemans

Kees Ballemans Kees Ballemans is sinds 2002 eigenaar van Unic Medical Services BV, een adviesbureau op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Na jarenlange ervaring als microbiologisch analist werkt Kees sinds 1990 als deskundige infectiepreventie voor zeer diverse organisaties, waaronder ziekenhuizen, verpleeghuizen en zelfstandige behandelcentra. Ballemans won als enige deskundige infectiepreventie in Nederland tweemaal de Infectie Preventie Prijs van de VHIG, met een onderzoek over MRSA en de ontwikkeling van het kwaliteitshandboek endoscopen. Kees Ballemans is als deskundige infectiepreventie altijd actief geweest in het opleiden en trainen van zorgprofessionals.

Carolien Oldenkamp

Carolien Oldenkamp - Berkelaar Carolien Oldenkamp - Berkelaar heeft in 1996 GRIP, adviesburo voor infectiepreventie opgericht.
Na jarenlange ervaring als medisch microbiologisch analist in een academisch ziekenhuis werkt Carolien sinds 1989 als deskundige infectiepreventie. Ze startte in een algemeen ziekenhuis en heeft inmiddels ervaringen opgedaan in alle sectoren van de gezondheidszorg.
Zo heeft zij veel bouwtrajecten in ziekenhuizen begeleid, collega’s gecoached, begeleidt zij zelfstandige behandelcentra, verpleeghuizen, woonzorgcentra, thuiszorg, gehandicaptenzorg, revalidatie en psychiatrie met hun infectiepreventiebeleid.
Carolien Oldenkamp is als deskundige infectiepreventie altijd actief geweest in het opleiden en trainen van zorgprofessionals.

Frans Saurwalt

Frans SaurwaltDhr. F. Saurwalt, Technisch manager contamination control
Frans Saurwalt is , als technisch manager contamination control bij Kropman, al meer dan 25 jaar betrokken bij ontwerpen, bouwen en testen van "schone ruimten" over de hele range van toepassingen, waaronder operatiekamers, CSA's en bereidingsapotheken. Frans is oud voorzitter en erelid van de VCCN en voorzitter van de ICCCS en ICEB. Hij is nationaal betrokken (geweest) bij de totstandkoming van de recente WIP richtlijn over luchtbehandeling, de totstandkoming van VCCN RL7 en het huidige werk aan VCCN RL8 rond 'monitoring in gebruik' en RL 10 over "luchtdoorlatendheid van gebouwschillen". Internationale bijdragen betreffen CEN TC156 WG18 Hospital ventilation, ISO TC209 WG3 "test methods" (ISO 14644-3) en WG4 "Design, construction and startup" (ISO-14644-4).

Jos Lans

Jos LansJos Lans is algemeen directeur van Medexs BV en houdt zich sinds 1997 bezig met geclassificeerde ruimten waaronder cleanrooms, operatiekamers, CSA’s en apotheken. Na zijn technische opleiding werktuigbouwkunde aan de Hogeschool van Utrecht heeft hij bedrijfskunde gestudeerd aan Nijenrode Universiteit.
Sinds 2001 is Jos Lans bij veel nieuwbouw en renovatie operatiekamer projecten betrokken met name bij het ontwerp, de levering, installatie en validatie van luchttoevoersystemen (UDF, Opragon, mengend).
Zijn werkterrein ligt niet alleen in Nederland maar ook ver daar buiten waardoor hij veel kennis en ervaring over andere normen en richtlijnen heeft opgedaan.

Willem-Jan Hanegraaf

Willem-Jan HanegraafWillem-Jan Hanegraaf heeft in de afgelopen 15 jaar ruim ervaring opgedaan in project- en programma management in de gezondheidszorg en meer specifiek binnen ziekenhuizen .
Na het afronden van zijn studie heeft Willem-Jan een breed scala aan project- en lijn (interim) functies ingevuld.
Sinds 2014 is Willem-Jan in dienst van ziekenhuis Rijnstate waar hij momenteel verantwoordelijk is voor het integrale vernieuwbouwprogramma en voor de aansturing van het bouwbureau.
Onderdeel van het vernieuwbouwprogramma binnen Rijnstate zijn de bouw van een nieuw OK Complex en de bouw van een nieuwe ziekenhuisapotheek met cleanroom complex.

Anita Huis

Anita Huis Dr. Anita Huis is implementatie wetenschapper en senior onderzoeker met aandachtsgebied infectiepreventie in de verpleegkundige zorg, en is tevens implementatiewetenschapper bij IQ healthcare, Radboudumc Nijmegen.
Zij is opgeleid als verpleegkundige en anesthesie-assistent en heeft gewerkt als verpleegkundig specialist voor pijnbehandeling en palliatieve zorg.
In 2013 is zij gepromoveerd op het verbeteren van handhygiëne bij ziekenhuisverpleegkundigen.
Zij heeft ervaring in zowel kwalitatief- als kwalitatief onderzoek met een focus op het identificeren van barrières en bevorderende factoren bij de naleving van richtlijnen alsmede het ontwikkelen en testen van implementatiestrategieën. De nadruk hierbij ligt op gedragsveranderende technieken. Interventies zijn gericht op het organisatorisch niveau (bijv. werkorganisatie en infrastructuur), teamniveau (bijv. sociale invloed, voorbeeldgedrag en leiderschap), en individueel niveau (bijv. kennis, bewustzijn en motivatie.
Zij heeft vele wetenschappelijke- en vakpublicaties op haar naam staan. Zij is tevens fellow bij the European Academy of Nursing Science.

Frank van Tiel

Frank van TielFrank van Tiel is arts-microbioloog bij het Maastricht UMC+, opleider, leidinggevende van de unit Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie en waarnemend hoofd van de afdeling Medische Microbiologie.
Frank is betrokken bij onderzoek op het terrein van infectiepreventie en antibiotica farmacodynamiek, en was lid van de voorbereidingsgroep voor de WIP richtlijn ‘Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1 (2014)’.
Hij is tevens lid van het NVMM bestuur, de UEMS sectie Medische Microbiologie en de UEMS Working Group European Examination.

Foto's

Hans Duvekot, dagvoorzitter. Eindtijd strak volgens planning

Hans Duvekot

De richtlijn leidt tot levendige discussie in de zaal

Discussie

Concept richtlijn

Richtlijn

Klik hier om een presentatie te starten met de overige foto's van het symposium.

Downloads

De Concept Richtlijn kunt u hier downloaden

Bekijk de presentaties van de sprekers door op onderstaande links te klikken:

Locatie

Van der Valk Hotel Veenendaal

Van der Valk VeenendaalMet 15 multifunctionele zalen die allen voorzien zijn van daglicht, airconditioning, gratis WiFi en de meest moderne faciliteiten, biedt Van der Valk Hotel Veenendaal volop mogelijkheden. De zalen zijn stijlvol ingericht met oog voor comfort en detail. De ambiance creëert een inspirerende omgeving voor zakelijke activiteiten.

Van der Valk Hotel Veenendaal ligt op slechts 5 minuten loopstand van station Veenendaal-De Klomp. Bussen en treinen stoppen op dit station

Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal
Tel. +31 (0)318 79 90 60

Plan uw route naar Van Der Valk Veenendaal

Evaluatie / Verslag

evaluatieDit Symposium is overall gewaardeerd met een 7,7.
Gedetailleerde gegevens van deze evaluatie kunt u hier downloaden.


fmtHenk Postema heeft een verslag gemaakt van dit symposium onder de titel "Concept Richtlijn Luchtbehandeling in operatiekamers en behandelkamers ©2019 onder vuur tijdens symposium".
Dit verslag is gepubliceerd op de site van FMT. Een PDF versie van dit verslag kunt u hier downloaden.

 

 

 


Categorie