Reacties Lucht

Gast
28-03-2018
Symposium Luchtbeheersing Operatiekamer, Back to Basic
- Afwisselend programma
- diversiteit sprekers,
- fijne locatie.
Marc Bartels
15-05-2017
training Luchtbeheersing operatiekamers
Goed inhoudelijk programma, eigen inzicht in materie duidelijk verbeterd.
Janine Entius, Westfriesgasthuis
23-11-2018
Training Luchtbeheersing Monitoring
- Deskundigheid sprekers.
- Catering prima.

AfdrukkenE-Mail Adres

Symposium Luchtbeheersing operatiekamer ‘Back to Basic’

Datum:
vr, 23 mrt 2018
Code:
LBOK18
Prijs v.a.:
€ 165
Plaats:
Veenendaal
200
Contactpersoon:

Omschrijving

Symposium Luchtbeheersing operatiekamer
‘Back to Basic’

Vrijdag 23 maart 2018, Veenendaal

Algemeen

Inleiding

0lbokSTIP-opleidingen organiseert het vierde symposium Luchtbeheersing Operatiekamers. Met de huidige inzichten en wetenschappelijke onderbouwingen gaan wij terug naar de vraag: Welke factoren veroorzaken Postoperatieve wondinfecties (POWI’s) en wat is de afzonderlijke bijdrage van elke factor? Hoe kunnen wij de invloed van elke factor verminderen? In de toekomst zullen de operatiewonden pas gesloten worden, als het OK-team zeker weet dat de ingreep met succes is uitgevoerd. Dat betekent dat er meer (doorlichtings-)apparatuur in de operatiekamer aanwezig zal zijn. Dit vraagt wellicht een andere kijk op de luchtbeheersingssystemen.

Doel

Vanuit de domeinen techniek, microbiologie en menselijk gedrag proberen wij deze dag antwoord te vinden op de vraag hoe wij de POWI’s kunnen reduceren tot een aanvaardbaar niveau:

 • Wat is een aanvaardbaar niveau van POWI’s;
 • Welke inzichten zijn er vanuit verschillende disciplines;
 • Welke Europese normen zijn er; Wat is de invloed van de techniek;
 • Wat is de invloed van het menselijk gedrag;
 • Wat is de invloed van desinfectie op de microbiologische belasting.

Of een patiënt na een operatie een wondinfectie krijgt, hangt van veel factoren af. De risico’s zijn te beheersen vanuit het oogpunt van:

 • Techniek luchtbehandeling & bouw operatiekamer;
 • Gedrag medewerkers, operateurs en bezoekers;
 • Inrichting en onderhoud;
 • Inbedding in het kwaliteitssysteem.

Doelgroep

 • Managers operatiekamer (NVLO)
 • OK-assistenten en anesthesiemedewerkers (LVO)
 • Orthopeden (NOV) en chirurgen
 • Oogartsen (NOG)
 • Arts-microbiologen (NVMM)
 • Deskundigen infectiepreventie (VHIG)
 • Leden infectiepreventie commissie/ werkgroep (ver-)bouw OK
 • Managers/ medewerkers technische dienst ziekenhuizen (NVTG)
 • Klinisch Fysici (NVKF)
 • Installateurs/ aannemers/ validatie & adviesbureaus/ etc. (TVVL)

Kosten deelname symposium

 • Het standaardtarief voor inschrijving is €185,- .
 • Leden van VHIG, NVTG, VCCN, LVO en NVLO kunnen gebruik maken van een gereduceerde prijs €165,-. Kies bij het inschrijven doelgroep 2.
 • Orthopeden en andere chirurgen betalen € 235,-. doelgroep 3.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de VHIG, LVO.

Programma

 

9:00 - 9:30    

Ontvangst + inschrijven, bezoek informatiemarkt

9:30 - 9:35    

Opening
Pieter Sloot, voorzitter STIP-bestuur + kwaliteitscoördinator Rijnstate Arnhem

9:35 - 9:45    

Dagvoorzitter
Babette Rump, arts maatschappij en gezondheid RIVM

9:45 - 10:45    

Research into microbiological and technical factors of post surgical wound infections
Berit Reinmüller + Bengt Ljungqvist, hoogleraren Chalmers University of Technology, Göteborg
Zij zullen ingaan op de verschillende onderzoeken die zij en anderen hebben uitgevoerd naar de verschillende factoren die de postoperatieve wondinfecties kunnen beïnvloeden. Presentatie = Engels

10:45 - 11:15    

PAUZE, bezoek informatiemarkt

11:15 - 11:45    

Re design operating room from the ground up!
John Mangiardi, MD neurosurgeon and the founder van Optimus ISE (Bill Passmore CEO Optimus ISE)
In de Maartenskliniek in Nijmegen wordt de verbouw van de OK’s radicaal anders aangepakt. Verschillende technieken worden samengevoegd. Voor operateur en OK-personeel wordt het een aangename omgeving om in te werken, zonder pendels met lampen. Tevens wordt er daarmee een veiliger en aangename omgeving voor de patiënt gecreëerd. Presentatie = Engels

11:45 - 12:15    

Europese normen luchtbeheersing
Roberto Traversari, senior-adviseur, TNO
Roberto zal ingaan op de ontwikkelingen op Europees niveau betreffende CEN TC 156 WG18 “Ventilation in Hospitals”. Er wordt momenteel gewerkt aan een algemeen deel, een deel specifiek over operatiekamers en een deel betreffende isolatiekamers. De belangrijkste punten uit deze normen o.a. principes zullen worden gepresenteerd, toegelicht en gerelateerd aan de Nederlandse situatie.

12:15 - 12:45    

Uit welk luchtbeheerssystemen kun je kiezen?
Martin Janssen, coördinator operatiekamer technologie, Radboudumc Nijmegen
Hoe kom je nou tot een keuze van een luchtbeheersysteem. Welk argumenten en afwegingen spelen een rol voor de ontwerper, de bouwer en de gebruiker.

12:45 - 13:45    

Lunchpauze , bezoek informatiemarkt

13:45 - 14:15    

Gedrag en VCCN RL 8
Frans Saurwalt, technical manager Kropman contamination control
VCCN RL 8 gaat over monitoring tijdens opdekken en opereren en beoogt beheersing van de omstandigheden. Welke gedragselement spelen een rol? Met diverse onderzoeken en observaties wordt een eerste beeld gevormd van factoren en de beheersbaarheid daarvan.

14:15 - 14:45    

Opragon, de heilige graal?
Arine Bakker, deskundige infectiepreventie, St. Jansdal Harderwijk
In deze presentatie worden de ervaringen gedeeld van het eerste jaar werken in een OK-complex volledig uitgerust met Opragon. Ervaringen van werkvloer, techniek en infectiepreventie komen aan bod. Daarnaast zal de stand van zaken worden verteld over KVE-metingen in bedrijf bij Opragon.

14:45 - 15:15    

Theepauze , bezoek informatiemarkt

15:15 - 15:45    

Van Basis naar de toekomst
Ina Roubos, Adviseur en interim ok managers, Roubos OK Expertise
Een OK-complex bouwen of renoveren betekent voldoen aan allerlei richtlijnen, maar bovenal: ervoor zorgdragen dat de juiste BASIS voor de werkprocessen aanwezig is. Het succes van een goed OK-complex wordt bepaald door het faciliteren van het primaire proces, de werkprocessen, een slimme logistiek èn of het complex is voorbereid op de toekomst. Maar wat is "voorbereid op de TOEKOMST"?

15:45 - 16:45    

WHO-richtlijn versus WIP-richtlijn
dr. Peterhans van den Broek, voorzitter expertgroep WIP-richtlijn Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1
De WHO-richtlijn stelt ons voor meer dan de vraag of UDF wel of niet bij knie- en heupoperaties moet worden gebruikt. Ze stelt de hele luchtbehandeling inclusief zaken als stroomrichting van de lucht en gebruik van gefilterde lucht ter discussie. Is het tijd om te stoppen met luchtbehandeling in Nederlandse operatiekamers?

16:45 - 16:50    

Afsluiting 

16:50 - 17:30    

Hapje en drankje voor het afscheid

Sprekers

Bill Passmore

Bill PassmoreBill Passmore has over 25 years’ experience in the international Healthcare and Medical Device sector holding Senior International and Executive Board level roles to Managing Director and CEO.
Working for multinational OEMs Bill is known as a UK & International expert in the area of financial and capital solutions to healthcare and has developed an unrivalled international network within the Healthcare Industry.
He has run healthcare businesses internationally, has sat on the International Finance Steering Group for DLL and has been a lecturer at Boston University MA and North Eastern University MA and a Patient Advocate for Medicaid.

Roberto Traversari

robertotraversari2019 Roberto Traversari is onderzoeker en adviseur bij TNO Building Physics and Systems (BPS) op het gebied van de fysieke omgeving van de hotfloor (operatiekamers, IC-units, spoedeisende hulp, etc.). Roberto doet onderzoek naar de luchtkwaliteit, processen en de relatie tussen de fysieke omgeving en efficiëntie en patiëntveiligheid, Evidence Based Healthcare Design (EBHD).
Hij is tevens voorzitter van de Europese werkgroep (CEN TC156 WG18) die normen aan het opstellen is voor ventilatie in ziekenhuizen in het algemeen en specifieke kritische ruimten in het bijzonder en was lid van de kernredactie van de WIP richtlijn ‘Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1’.
Roberto is ook veelvuldig betrokken bij onderzoek naar de kwaliteit van de technische infrastructuur van ziekenhuizen. Vanuit zijn rol van voorzitter van de Raad van Begeleiding van Stichting ISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector, is hij daarnaast actief op dit gebied van energie, duurzaamheid en installatietechniek.

 

Peterhans van den Broek

Peterhans van den BroekProf dr. P.J. van den Broek , Hoogleraar en internist
Peterhans Van den Broek studeerde geneeskunde in Leiden en promoveerde in 1986. Hij specialiseerde zich in ziekenhuisbacteriën en ziekenhuisinfecties. In 2000 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Infectieziekten, in het bijzonder de preventie en bestrijding van ziekenhuisinfecties.Van den Broek is binnen zijn specialisme een autoriteit. Hij is lid van talrijke adviescommissies, verenigingen en werkgroepen op het gebied van de infectieziektebestrijding. Prof. Van den Broek is nauw betrokken bij het opstellen van de naar schatting 150 richtlijnen, die bovendien bij voortduring moeten worden bijgesteld.

Arine Bakker

Arine BakkerArine Bakker is opgeleid als analist medische microbiologie. Na een aantal jaar in die functie gewerkt te hebben heeft zij de overstap gemaakt naar infectiepreventie. Na de opleiding ziekenhuishygiëne gevolgd te hebben bij het VU medisch centrum is zij sinds 2008 werkzaam als deskundige infectiepreventie in ziekenhuis St Jansdal, Harderwijk. Haar belangrijkste aandachtsgebieden zijn infectieregistratie, auditeren (NIAZ) en de operatiekamers.

Pieter Sloot

Pieter SlootPieter Sloot is kwaliteitscoördinator en veranderkundige. Na de opleiding klinisch chemie en HBO medisch microbiologisch analist en werkte Pieter, in de jaren tachtig, als analist bij verschillende microbiologische en immunologische laboratoria. Microbiologisch een interessante periode vanwege de HIV epidemie. Eind jaren tachtig werd hij ziekenhuishygiënist en deed ervaring op met MRSA, Contactpersonen Infectie Preventie en de luchtbeheersing operatiekamers. Bij de VHIG was hij lid congres commissie, voorzitter Regio Midden/Oost en voorzitter commissie Kwaliteit & Beleid. Bij VCCN was Pieter lid commissie congressen en opleidingen. Hij was mede auteur en trainer van Stof en Kiem Arme Ruimten (SKAR gedragstraining). In 2000 volgde hij de kwaliteitsmanagement opleiding en werd coördinator kwaliteit & veiligheid in Rijnstate ziekenhuis Arnhem. Daar is hij 18 jaar betrokken geweest bij kwaliteitsonderzoeken, audit(beleid), verbeter- en verandertrajecten, prospectieve risico inventarisaties en begeleide hij 46 stagiaires. Hij gaf o.a. les in projectmatig werken, audits en kwaliteitsmanagement. In 2018 is hij gestopt in Rijnstate en wijdt zijn tijd aan STIP en zijn andere eigen activiteiten.

 

Frans Saurwalt

Frans SaurwaltDhr. F. Saurwalt, Technisch manager contamination control
Frans Saurwalt is , als technisch manager contamination control bij Kropman, al meer dan 25 jaar betrokken bij ontwerpen, bouwen en testen van "schone ruimten" over de hele range van toepassingen, waaronder operatiekamers, CSA's en bereidingsapotheken. Frans is oud voorzitter en erelid van de VCCN en voorzitter van de ICCCS en ICEB. Hij is nationaal betrokken (geweest) bij de totstandkoming van de recente WIP richtlijn over luchtbehandeling, de totstandkoming van VCCN RL7 en het huidige werk aan VCCN RL8 rond 'monitoring in gebruik' en RL 10 over "luchtdoorlatendheid van gebouwschillen". Internationale bijdragen betreffen CEN TC156 WG18 Hospital ventilation, ISO TC209 WG3 "test methods" (ISO 14644-3) en WG4 "Design, construction and startup" (ISO-14644-4).

Ina Roubos

Ina RoubosIna Roubos, Adviseur en interim ok managers, Roubos OK Expertise. 
Ina is als operatie-assistente begonnen binnen de OK-wereld. Na verschillende teamleidersfuncties heeft ze een aantal jaren als OK-manager gewerkt binnen het klinische OK-centrum van het UMC Utrecht.
Deze functies zijn onlosmakelijk verbonden met het streven naar meer efficiënte werkprocessen en infectiepreventie. Met daarnaast een fascinatie voor bouw maakt dat zij sinds de start van het project van bouw van 23 OK’s binnen het UMC Utrecht betrokken geweest is als gebruikersvertegenwoordiger. Om de taal te leren spreken van een bouwteam, heeft Ina de opleiding elementaire bouwkunde gevolgd. Om het voor gebruikers mogelijk te maken het ontwerp te kunnen toetsen maakt zij met verschillende tools het OK-ontwerp visueel.

Naast het bouwtraject begeleidt ze de projecten die de organisatie van een nieuw OK-complex mogelijk maken (van OK-planning en bijscholing van de medewerkers tot inrichting van de OK’s).
Inmiddels zet Ina haar kennis en ervaring van de OK-processen in bij de nieuwbouw van het Amphia Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum, WKZ en Zorgsaam Ziekenhuis en deelt haar kennis als docent bij STIP, Stichting Trainingen Infectie Preventie.

Martin Janssen

Martin JanssenDhr. M. Janssen is projectcoördinator MITeC en coördinator OK technologie. Hij zorgt er voor dat technologie op de operatiekamers van het Radboudumc veilig gebruikt kan worden.
Hij werkt vanuit de gedachte dat excellerende patiëntenzorg randvoorwaardelijk is voor een zich zorgzaam behandeld en veilig voelende patiënt.
En dat excellerende patiëntenzorg alleen kan ontstaan als de onderlinge afstemming tussen technologie, protocollen en zorgverleners vanzelfsprekend verloopt.
Martin werkt hier dagelijks aan maar zet zich ook in voor verbeteren van randvoorwaarden die deze mogelijk maken zoals een “healing environment”.
Deze gedachte draagt hij ook uit in de medisch technologische gemeenschap (WIBAZ, NVKF, VZI) door discussies, presentaties en bijdragen in veldnormen en internationale standaarden (IEC 80001-1).

John Rague Mangiardi

John Rague MangiardiJohn Rague Mangiardi MD FACS was a New York based neurosurgeon who is the Founder and Director of Optimus Services AG, in Switzerland (www.optimusise.com). He is the sole author of the 20 patents that the company holds. The design and individual components of the ISE™ grew out of his 30 years of experience working in operating rooms in many different environments.
These have included:
> City Hospital systems: San Francisco General Hospital, Detroit General Hospital, Bellevue Hospital, Lincoln Hospital, Metropolitan Hospital
Veteran's Hospital systems: Detroit, San Francisco, New York
University Hospitals: UCSF Moffitt Hospital, NYU, Westchester Medical Center
Private Hospital systems: Lenox Hill Hospital, Our Lady of Mercy Medical Center and Cabrini Medical Center.

He was the Chief of Neurosurgery at Lenox Hill Hospital for 12 years, and subsequently the Chief of Neurosciences at Cabrini, New York, until he Founded Optimus in 2005. He specialized in high-risk minimally invasive brain and spinal surgery, and was a pioneer in the development of image-guided surgery and minimally invasive neurosurgical approaches.

The Optimus project grew out his extensive experience and growing concerns for operating room safety, sterility and organizational infrastructure. The growing number of medical errors and staff complications that have resulted from out-of-date operating room design principles lead directly to the modifications that are incorporated into the ISE™ design: Safety, Sterility and Simplicity. His particular interest has been to develop a systems approach to eliminate surgical site infections (SSI), by design, through the application of logic to the operating room environment.

Dr Mangiardi is also a co-founder and the inventor (3 patents) of the products being developed and produced by Vycor Medical, LLC, and served as the Chief Medical Officer for that company. He divised a novel set of brain access devices that are the Company's main assest today.

Dr Mangiardi has authored 39 peer-reviewed publications, and was the founder and author of the online Brain and Neurosurgery Information Center in 1991 .

Bengt Ljungqvist

Bengt LjungqvistDr Bengt Ljungqvist was between 1986 and 2011 Professor of Safety Ventilation at KTH, Stockholm and is since 2011 Professor Emeritus at KTH. He was in 2012 appointed Affiliated Professor at Chalmers University of Technology in Göteborg.
He is Honorary member of PDA and R3-Nordic. He was in 2006 appointed by the PDA "Outstanding PDA Scientist" in Contamination Control.
He has over the years published more than 200 scientific papers.

Berit Reinmüller

Berit ReinmüllerDr Berit Reinmüller received her PhD in 2011. She has spent 30 years in the pharmaceutical manufacturing field specializing in the area of contamination control and environmental monitoring. In 2010 she was appointed Assoc. Professor at Chalmers University of Technology in Göteborg.
She is representing Sweden in the ISO/TC 209 “Cleanrooms and associated controlled environments” and active in both WG1 and WG2. She is Honorary member of PDA and R3-Nordic. She was in 2006 appointed by the PDA "Outstanding PDA Scientist" in Contamination Control.
In 2011 She has over the years published about 100 scientific papers.

Babette Rump

Babette RumpBabette Rump is arts Maatschappij en Gezondheid, profiel infectieziektebestrijding. Ze studeerde geneeskunde in Maastricht en volgde haar specialisatie tot arts infectieziektebestrijding bij de GGD regio Utrecht. Babette heeft daarnaast een achtergrond in de ethiek. Sinds een aantal jaren combineert ze deze twee passies en werkt ze aan ethische projecten op het gebied van infectieziektebestrijding, waaronder het project “ethische aspecten van moleculair typeren in bron- en contactonderzoek” waarvoor ze de stimuleringsprijs van haar beroepsgroep won. Op dit moment werkt Babette als arts-onderzoeker voor het RIVM, waar ze de ethische aspecten van verantwoorde zorg aan dragers van een resistente bacterie onderzoekt.

Foto's

De presentaties zijn gefilmd

Dagvoorzitter B. Rump

Berit Reinmüller & Bengt Ljungqvist, hoogleraren Chalmers University of Technology, Göteborg

Internationale sprekers

Bekijk de resultaten van de stellingen

er mocht gestemd worden

Meer foto's van het Symposium Luchtbeheersing operatiekamer ‘Back to Basic’. Klik hier om de presentatie te starten.

Downloads

De presentaties van de sprekers kunt u hier  downloaden:

pp met videoTIP: Open zowel de presentatie als de de video, en zet beide windows naast elkaar. (zie voorbeeld)

Locatie

Van der Valk Hotel Veenendaal

Van der Valk VeenendaalMet 15 multifunctionele zalen die allen voorzien zijn van daglicht, airconditioning, gratis WiFi en de meest moderne faciliteiten, biedt Van der Valk Hotel Veenendaal volop mogelijkheden. De zalen zijn stijlvol ingericht met oog voor comfort en detail. De ambiance creëert een inspirerende omgeving voor zakelijke activiteiten.

Van der Valk Hotel Veenendaal ligt op slechts 5 minuten loopstand van station Veenendaal-De Klomp. Bussen en treinen stoppen op dit station

Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal
Tel. +31 (0)318 79 90 60

Plan uw route naar Van Der Valk Veenendaal

Evaluatie

evaluatieDit Symposium is overall gewaardeerd met een 7,7.
Gedetailleerde gegevens van deze evaluatie kunt u hier downloaden.

 

 


Categorie