Met dank aan

Reacties Lucht

Gast
13-12-2016
3-dgs Training Luchtbeheersing Operatiekamers
Interactie en voldoende niveau.
Gast
28-03-2018
Symposium Luchtbeheersing Operatiekamer, Back to Basic
De theorie van luchtbehandeling inclusief wetenschappelijke benadering.
Gast
20-05-2019
Mooie discussies! Voor alle doelgroepen.

AfdrukkenE-Mail Adres

2017 Symposium Luchtbeheersing Operatiekamer

Datum:
vr, 31 mrt 2017
Code:
LBOK17
Prijs v.a.:
€ 165
Plaats:
Veenendaal
150
Contactpersoon:

Omschrijving

Symposium Luchtbeheersing operatiekamer in de praktijk

Algemeen

Inleiding

STIP opleidingen organiseert het derde symposium Luchtbeheersing Operatiekamers gericht op vragen die leven in het veld. Het veld bestaat o.a. uit leden van de VHIG, NVLO, NVTG, NOV, NOG, ZBC en overige betrokkenen. Aangezien de WIP- richtlijn, de RL7 en het IGZ toetsingskader veel discussies in den lande oproept, staat STIP uitgebreid stil bij de implementatie vjanan de maatregelen in bestaande operatiekamers en in de nieuwbouw.

Wat betekent dit in de praktijk, welke plannen worden gemaakt en hoe wordt het IGZ toetsingskader gehanteerd.

Vanuit verschillende disciplines wordt gekeken wat de effecten zijn van de WIP richtlijn en de VCCN RL 7. Standpunten worden onderbouwd en kritiekpunten worden aangedragen. In de ochtend wordt vanuit een hoger abstractieniveau de stand van zaken toegelicht. Aan het eind van de ochtend vraagt de manager operatiekamers zich af hoe te handelen en welke oplossingen haar organisatie bedacht hebben.

De ochtend wordt afgesloten met een paneldiscussie met experts en deelnemers uit de zaal !

Stuur uw stelling naar info@infectiepreventieopleidingen.nl

Elke stelling geldt, dus DOEN!

In de middag worden praktische zaken ter optimalisatie van de bestaande operatiekamers en bij nieuwbouw toegelicht. Tot slot komt de monitoring van de schoonmaak aan de orde.

Kader

Of een patiënt na een operatie een wondinfectie krijgt, hangt van veel factoren af. De risico’s zijn te beheersen vanuit het oogpunt van:

 • Techniek luchtbehandeling & bouw operatiekamer;
 • Gedrag medewerker / operateurs;
 • Inrichting en onderhoud;Inbedding in het kwaliteitssysteem.

De luchtbeheersing beoogt het risico op een post operatieve wondinfectie te verkleinen door het verminderen van het aantal deeltjes met micro-organismen dat tijdens de operatie in de operatiewond komt.

Doelgroep

 • Managers operatiekamer (NVLO)
 • OK- en anesthesiemedewerkers
 • Orthopeden (NOV) en chirurgen
 • Oogartsen (NOG)
 • Arts microbiologen (NVMM)
 • Deskundigen infectiepreventie (VHIG)
 • Leden infectiepreventie commissie / werkgroep (ver-)bouw OK
 • Managers / medewerkers technische dienst ziekenhuizen (NVTG)
 • Klinisch Fysici (NVKG)
 • Installateurs / aannemers / validatiebureaus / etc. (TVVL)

Leden van VHIG, NVTG, VCCN en NVLO kunnen gebruik maken van een gereduceerde prijs (€165,-). Kies bij het inschrijven doelgroep 2. 
Orthopeden en andere chirurgen betalen €235,- (doelgroep 3)
Voor de overige beroepsgroepen geldt het standaard tarief van €185,-.
Deze kosten zijn inclusief koffie, thee en lunch.

Certificering

Accreditatie wordt aangevraagd; accreditatie VHIG: 20 punten in categorie 2.


Programma

Programma

9:00 - 9:30     Ontvangst + inschrijven en bezoek tradeshow
9:30 - 9:40     Opening
Pieter Sloot, voorzitter STIP bestuur + kwaliteitscoördinator Rijnstate Arnhem
9:40 - 10:00     Introductie door Dagvoorzitter
Ruud Tromp, zelfstandig zorgadviseur & NVLO bestuurslid
10:00 - 10:30     WIP Richtlijn luchtbeheersing revisited
Peterhans van den Broek, infectioloog, voorzitter Expertgroep WIP
10:30 - 11:00     Stand van Zaken luchtbeheersing in 2017
Roberto Traversari, senior adviseur, TNO
11:00 - 11:30     Pauze, bezoek tradeshow
11:30 - 12:00     Welke acties hebben wij genomen!
Marianne van der Jagt, hoofd OK, Van Weel-Betheseda ZH Middelharnis
12:00 - 12:30     Panel-discussie
12:30 - 13:30     Lunch pauze + Tradeshow bezoek
13:30 - 14:00     Onderzoek deeltjes / KVE op de OK
Heinze Sikkema, bedrijfsleider CSA en DSMH, Medisch Centrum Leeuwarden
14:00 - 14:30     Visie op de luchtbeheersing door een deskundige infectiepreventie
Nanette Palmer, Diakonessenhuis Utrecht
14:30 - 15:00     Procesoptimalisatie beschermd gebied; casus Diakonessenhuis Utrecht
Jan Drop, werktuigbouwkundig project adviseur bij firma Sweegers & De Bruijn
15:00 - 15:30     Pauze, bezoek trade show
15:30 - 16:00     Toetsingskader IGZ en nieuwbouw
Pierre van Zuijlen, projectadviseur engineering Rijnstate
16:00 - 16:30     Nieuwbouwproces OKC St. Jansdal Harderwijk
Arine Bakker, deskundige infectiepreventie, St. Jansdal Harderwijk
16:30 - 16:55     Monitoring omgevingscontaminatie 
Aldo de Ranitz, business development manager, 3M
16:55 - 17:00     Afsluiting
17:00 - 17:30     Hapje en drankje

Sprekers

Heinze Sikkema

Heinze SikkemaHeinze Sikkema is werkzaam als manager CSA en deskundige steriele medische hulpmiddelen (DSMH) in het Medisch Centrum Leeuwarden. Innoveren op het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid is zijn grote passie. Daarbij schroomt hij niet om oude gewoontes of “heilige huisjes” ter discussie te stellen en innovatieve alternatieven aan te dragen. Onder het motto van een leven lang leren heeft hij in 2016 een EMBA opleiding aan de TSM business school in Enschede afgerond. Tijdens deze opleiding heeft hij o.a. onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in operatiekamers in bedrijf. Heinze is lid van werkgroep 4 van de Vereniging Contamination Control Nederland, die zich bezig houd met het uitwerken van VCCN richtlijn-8 m.b.t. monitoring van operatiekamer in bedrijf, lid van de Sterilisatie Vereniging Nederland en geaccrediteerd lid van de vereniging Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen

 

Roberto Traversari

robertotraversari2019 Roberto Traversari is onderzoeker en adviseur bij TNO Building Physics and Systems (BPS) op het gebied van de fysieke omgeving van de hotfloor (operatiekamers, IC-units, spoedeisende hulp, etc.). Roberto doet onderzoek naar de luchtkwaliteit, processen en de relatie tussen de fysieke omgeving en efficiëntie en patiëntveiligheid, Evidence Based Healthcare Design (EBHD).
Hij is tevens voorzitter van de Europese werkgroep (CEN TC156 WG18) die normen aan het opstellen is voor ventilatie in ziekenhuizen in het algemeen en specifieke kritische ruimten in het bijzonder en was lid van de kernredactie van de WIP richtlijn ‘Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1’.
Roberto is ook veelvuldig betrokken bij onderzoek naar de kwaliteit van de technische infrastructuur van ziekenhuizen. Vanuit zijn rol van voorzitter van de Raad van Begeleiding van Stichting ISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector, is hij daarnaast actief op dit gebied van energie, duurzaamheid en installatietechniek.

 

Peterhans van den Broek

 

Peterhans van den BroekProf dr. P.J. van den Broek , Hoogleraar en internist
Peterhans Van den Broek studeerde geneeskunde in Leiden en promoveerde in 1986. Hij specialiseerde zich in ziekenhuisbacteriën en ziekenhuisinfecties. In 2000 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Infectieziekten, in het bijzonder de preventie en bestrijding van ziekenhuisinfecties.Van den Broek is binnen zijn specialisme een autoriteit. Hij is lid van talrijke adviescommissies, verenigingen en werkgroepen op het gebied van de infectieziektebestrijding. Prof. Van den Broek is nauw betrokken bij het opstellen van de naar schatting 150 richtlijnen, die bovendien bij voortduring moeten worden bijgesteld.

Arine Bakker

Arine BakkerArine Bakker is opgeleid als analist medische microbiologie. Na een aantal jaar in die functie gewerkt te hebben heeft zij de overstap gemaakt naar infectiepreventie. Na de opleiding ziekenhuishygiëne gevolgd te hebben bij het VU medisch centrum is zij sinds 2008 werkzaam als deskundige infectiepreventie in ziekenhuis St Jansdal, Harderwijk. Haar belangrijkste aandachtsgebieden zijn infectieregistratie, auditeren (NIAZ) en de operatiekamers.

Nanette Palmer

 

Nanette PalmerNanette Palmer is werkzaam als deskundige infectiepreventie in het Diakonessenhuis te Utrecht, Zeist en Doorn. Ze is nauw betrokken geweest bij het optimaliseren van het luchtbeheerssysteem van het OKC in Utrecht. Bij een groot verbouw project van het OKC in Zeist en de bouw van een interim OKC op de terrein van het ziekenhuis heeft ze veel ervaring opgedaan op het gebied van infectiepreventie op het OKC. Nanette is actief betrokken bij de beroepsvereniging VHIG. Als lid van de congres commissie was ze 8 jaar mede-organisator van het VHIG congres. Tevens is Nanette in 2016 lid geworden van de regieraad van de WIP.

Jan Drop

 

Nanette PalmerJan Drop is werkzaam als projectleider bij installatieadviesbureau Sweegers en de Bruijn. Hier heeft hij in ruim negen jaren ervaring opgedaan als ontwerper en later als projectleider. Hij heeft een brede ervaring opgedaan bij hoofdzakelijk ziekenhuisprojecten (o.a. CSA’s, schone ruimten, laboratoria). Bij het project Diakonessenhuis Utrecht is hij projectleider van diverse projecten op het OKC. In de eerste plaats zijn hier de technische installaties verbeterd. Daarna heeft hij het uitdagende proces rond de implementatie van de (toen) nieuwe WIP richtlijn begeleid. Vervolgens heeft hij testen laten uitvoeren voor de optimalisatie van het beschermd gebied. De uitkomst hiervan is de aanzet voor toekomstige aanpassingen in alle OK’s en opdekruimten op het OKC van het Diakonessenhuis in Utrecht.

Ruud Tromp

 

Ruud TrompRuud Tromp MBA is Partner van Zorgadviseurs.nl, een maatschap van project en interimmanagers/bestuurders. Hij is een ervaren bedrijfskundige op het gebied van interim-management, projectmanagement en bedrijfskundig advies. Heeft ruim 30 jaar ervaring in de gezondheidszorg, o.a. als IC-verpleegkundige waarvan de afgelopen 15 jaar als lid van een managementteam in verschillende ziekenhuizen, VV&T-instellingen en GGZ.

Aldo de Ranitz

 

aldodeanitzAldo de Ranitz is in 1994 begonnen bij het Laurentius ziekenhuis in Roermond als verpleegkundige. oa. op de spoedeisende Hulp en Intensive Care.
Sinds 2000 werkt hij bij 3M Nederland BV in in verschillende functies. Op dit moment is hij Business Development Manager, Benelux verantwoordelijk voor nieuwe markt en business proposities voor de Infectie Preventie Business.

Marianne van der Jagt

 

aldodeanitzMarianne van der Jagt is manager OK/CSA in het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland.
Zij is een betrokken en persoonsgerichte manager, die het resultaat niet uit het oog verliest.
Kwaliteit en Veiligheid vindt zij een belangrijk onderdeel van haar functie, waaronder de Luchtbeheersing op de OK en daarmee de juiste implementatie van de nieuwe richtlijn.
Om hier op de een goede manier mee aan de slag te kunnen gaan heeft zij onlangs de training Luchtbeheersing op OK gevolgd, die haar hierbij mooie handvaten geeft.

Pierre van Zuijlen

Pierre van ZuijlenPierre van Zuijlen is in 1989 begonnen bij Raadgevend Technisch Buro Van Heugten als ontwerper werktuigkundige installaties. Hierbij heeft hij deel uitgemaakt van de ontwerpteams van onder andere de nieuwbouw ziekenhuizen MUMC, Rijnstate, CWZ en MC Alkmaar. In 1996 heeft hij de overstap gemaakt naar opzichter gebouw gebonden installaties. Vanaf 2001 is hij werkzaam als Project Adviseur Engineering bij de afdeling Vastgoed en Techniek van Rijnstate Ziekenhuizen. Hij is tevens auteur van de luchtbeheersplannen OKC’s en lid van beheersgroep OKC’s Rijnstate. Zijn passie is complexe zorg projecten met een technisch karakter.

Foto's

Ruud Tromp, dagvoorzitter en zorgadviseur houdt ons bij de les.

Ruud Tromp

Tijd om stelling te nemen.

Steliingen

Arine: een nieuw OK-complex in een perifeer ziekenhuis.

Arine Bakker

Meer foto's van het Symposium Luchtbeheersing operatiekamer in de praktijk. Klik hier om de presentatie te starten.

Presentaties

De presentaties van de sprekers kunt u hier  downloaden:

Downloads

De richtlijnen:

Evaluatie

De evaluatie van dit symposium kunt u hier downloaden.

Locatie

Van der Valk Veenendaal

Van der Valk Hotel Veenendaal

Met 15 multifunctionele zalen die allen voorzien zijn van daglicht, airconditioning, gratis WiFi en de meest moderne faciliteiten, biedt Van der Valk Hotel Veenendaal volop mogelijkheden. De zalen zijn stijlvol ingericht met oog voor comfort en detail. De ambiance creëert een inspirerende omgeving voor zakelijke activiteiten.

 Van der Valk Hotel Veenendaal ligt op slechts 5 minuten loopstand van station Veenendaal-De Klomp. Bussen en treinen stoppen op dit station

Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal
Tel. +31 (0)318 79 90 60

Plan uw route naar Van Der Valk Veenendaal

 

  

 


Categorie