Met dank aan

Reacties Lucht

Gast
20-05-2019
Alle betrokken partijen kwamen aan bod. Prima concept om een concept richtlijn te presenteren.
Gast
06-04-2017
Symposium Luchtbeheersing Operatiekamer
- Samen komen met collega`s
- update van huidige stand van zaken.
T. van der Tuin
06-04-2017
Symposium Luchtbeheersing Operatiekamer
Van alle disciplines inbreng.

AfdrukkenE-Mail Adres

2016 Symposium Luchtbeheersing Operatiekamer

Datum:
ma, 25 apr 2016
Code:
LBOK16
Prijs v.a.:
€ 165
Plaats:
Veenendaal
150
Contactpersoon:

Omschrijving

Symposium luchtbeheersing operatiekamer ingebed in Demingcyclus (PDCA)

Algemeen

Inleiding

Het Luchtbeheersingssysteem op het Operatiekamercentrum is een dusdanig complex geheel geworden, dat een bedrijfsmatige planmatige kwaliteitsaanpak (PDCA) onontbeerlijk is voor de borging van de veiligheid.

Dit symposium laat zien dat veel met elkaar samenhangt en te borgen is. Borging gebeurt door validaties waarbij gebruikt gemaakt wordt van retrospectieve kwaliteitsinstrumenten: VIMmen, complicatieregistratie, VMS bundel (AB toediening, normothermie, ontharing, deurbewegingen) en de POWI infectieregistratie als output indicator.

Of een patiënt na een operatie een wondinfectie krijgt hangt van veel factoren af. De risico’s zijn te beheersen vanuit het oogpunt van:

 • Techniek luchtbehandeling & bouw operatiekamer;
 • Gedrag medewerkers / operateurs;
 • Inrichting en onderhoud;
 • Inbedding in het kwaliteitssysteem.

De luchtbehandeling beoogt het risico op een postoperatieve wondinfectie te verkleinen door het verminderen van het aantal deeltjes met micro-organismen dat tijdens de operatie in de operatiewond komt.
Een aantal kernvragen worden tijdens het symposium beantwoord:

 • Welke (ver-) bouwkundige keuzes dienen gemaakt te worden en hoe?
 • Welke rollen heeft een manager van de operatiekamer bij de (ver-) bouw, inrichting, organisatie en managen van de medewerkers en artsen?
 • Welke taken hebben de kwaliteitsmedewerker /deskundige infectiepreventie?
 • Welke rol hebben de gebruikers die werken in de operatiekamer?

Doelgroep

 • Managers operatiekamer (NVLO)
 • OK- en anesthesiemedewerkers
 • Orthopeden (NOV) en chirurgen
 • Oogartsen (NOG)
 • Arts microbiologen NVMM
 • Deskundigen infectiepreventie
 • Leden infectiepreventie commissie / werkgroep (ver-)bouw OK
 • Managers / medewerkers technische dienst ziekenhuizen (NVTG)
 • Klinisch Fysici (NVKG)
 • Installateurs / aannemers / validatiebureaus / etc. (TVVL)

Leden van VHIG, NVTG, VCCN en NVLO kunnen gebruik maken van een gereduceerde prijs (€165,-). Kies bij het inschrijven doelgroep 2. 
Orthopeden en andere chirurgen betalen €235,- (doelgroep 3)
Voor de overige beroepsgroepen geldt het standaard tarief van €185,-.
Deze kosten zijn inclusief koffie, thee en lunch.

Certificering

Accreditatie:
VHIG: 20 punten in categorie 2
vDSMH: 20 punten in categorie 4

Verslag

Procesverslag

Symposium Luchtbeheersing OK in de Demingcyclus procesverslag

Voorzitter van STIP, Pieter Sloot, heet iedereen namens het STIP bestuur van harte welkom.

Hij vraagt aan de deelnemers of zij het logo van STIP ooit goed bekeken hebben. Een deelnemer herkent de PDCA cyclus in het logo. Dat klopt. Maar geen van de deelnemers weet waarom de kleuren gekozen zijn. Pieter legt uit dat dit te herleiden is naar de kleurentheorie van Leon de Caluwé en Hans Vermaak. Geel staat voor de kracht van de zon. In de gele PLAN fase moet gekozen worden wat gaan wij verbeteren of leren en hoe gaan wij dat doen. In de groene DO fase wordt bij STIP geleerd. Met dit geleerde kan de deelnemer de praktijk toetsen – blauw-CHECK. In de witte ACT fase kan men de praktijk aanpassen.

Wij nemen jullie mee naar een beleidsdag van een operatiekamercomplex van ZH X. Er komen verschillende onderwerpen aan bod in het kader van nieuwbouw of van een nieuw luchtbeheersplan van de operatiekamers. De sprekers ‘spelen’ of zij een interne of externe professional zijn die door het hoofd OKC zijn uitgenodigd. De dagvoorzitter ‘speelt’ de voorzitter van de RvB van ZH X: Douwe Kiestra. Douwe stelt zich voor. Hij is tevens voorzitter van de NVTG en is sinds vorige week voorzitter van IFHE.

Ina Roubos heet iedereen welkom op deze OK beleidsdag. Zij vertelt wie voor deze dag is uitgenodigd. Zij is opdrachtgever van het opstellen van het luchtbeheersplan. Zij is eindverantwoordelijke voor het uiteindelijke resultaat. Ook vertelt zij de taken van de manager operatiekamer.

Anita Heideveld-Chevalking vertelt eerst over de kwaliteitswet: zorg dient doeltreffend, doelmatig en patiënt gericht te zijn. De IGZ toetst de veldnormen. Zij geeft de kwaliteitskaders aan rondom de zorg van de operatie patiënt. De protocollen zijn gebaseerd op landelijke richtlijnen. De VMS thema’s zijn in ziekenhuizen geïmplementeerd. Dit heeft geresulteerd in een significante reductie potentieel vermijdbare schade en sterfte.

Martin Janssen is coördinator medische techniek van het operatiekamercomplex. Hij betoogt dat de OK niet alleen een plek is waar luchtbehandeling is, maar een plek waar personeel, technologie en protocollen als ondersteunende systemen aanwezig zijn voor de interventie bij de patiënt. In het integraal luchtbeheersplan komen alle afspraken samen ten behoeve van de veiligheid van de patiënt. Martin besluit met: “Voor ieder apparaatje wordt een handleiding mee geleverd, maar voor een opgeleverd operatiekamercomplex met luchtbeheersing is geen handleiding. Bijzonder toch? “.

Wim van Houdt neemt ons mee naar de basis van de luchtbeheersing en het verschil tussen een mengend en verdringend systeem. Ook toont hij het relatie diagram van infectierisico van Lidwell (1982). Hij adviseert om bepaalde instellingen van de luchtbeheersing te beveiligen tegen veranderen.
Wim stipt het onlangs verschenen addendum van de WIP bij de richtlijn luchtbehandeling aan.

Douwe introduceert de verantwoordelijke projectgroepleden van Ziekenhuis Rivierenland Tiel.

Willem Poldervaart: Voor een OK manager is het luchtbeheersplan is een ingewikkeld ding. Hij heeft techniek (Paul Holleman) en infectiepreventie (Tineke Emans) uitgenodigd. In dit overleg is besloten om gezamenlijk de 3 daagse training Luchtbeheersing op het operatiekamercomplex van STIP te volgen. De OK’s zijn in 2007 nieuw gebouwd en daarop is een luchtbeheersplan geschreven. Echter er was tijd nodig voor bezinning. Nieuwe richtlijnen en veranderde werkzaamheden op de OK maakten dat wij ons LB plan aan deze nieuwe situatie te beschrijven.

Bas de Bont vertelt de verschillende toepassingen waarvoor CFD gebruikt kan worden. Het begon met de aerodynamica in kaart te brengen van een Ferrari. Daarna werden allerlei andere toepassingen ontwikkeld. Nu brengt hij de luchtstromen in de operatiekamer in kaart met alle inventaris en warmtelasten. Zo kan hij berekenen dat juist de plaatsing van instrumententafels bij kan dragen aan het vergroten van het schone gebied.

Edwin den Hartog beantwoordt eerst de laatste vraag die gesteld werd tijdens de voorgaande presentatie. Het antwoord is: “Nee, niet het plafond verhogen om de insnoering te verhogen, want dan moet de schone lucht nog verder de weg afleggen naar de patiënt. Dit is technisch niet mogelijk.” Hij vergelijkt de oude WIP richtlijn met de nieuwe richtlijn. Het is van belang om het ontwerp van een nieuw te bouwen OK ‘droog’ te valideren. Het ontwerp kan op papier worden aangepast. De validatie omvat 3 delen: Initieel, jaarlijks (filterlektest + Kalibratie) en continue (monitoring). Initieel: filterlektest, luchtstroming, deeltjes, druk, recovery, druk, etc).

Lunchpauze werd gebruikt om de sponsoren te bezoeken en om te genieten van de lekkere soep, broodjes en kroketten.

Sylvia Agterberg trekt de parallel tussen haar baan als opleidingsfunctionaris OKC en haar taken als weddingplanner. Dezelfde competenties komen in beide banen voor: plannen, organiseren en samenwerken. Samenwerken is de kern. Verschillende interne en externe deskundigen kwamen samen voor het opstellen van een training luchtbeheersing en gedrag op de OK. In het begin was er weerstand voor de training. Echter na een Indische maaltijd en de praktijkgerichte STIP scholing was er meer begrip en inzicht in het luchtbeheersingssysteem, zijn er betere contacten met de TD en denken medewerkers zelf ook mee voor simpele praktijkverbeteringen. Sylvia laat een kort filmpje zien waar de onderdelen van de training te zien zijn.

Jannie Romme laat de implementatie zien van het VMS POWI traject. Er werden operaties (colon & vaat & gynaecologie) gevolgd en de VMS bundel indicatoren werden gemeten. De resultaten werden aan een multi disciplinair team teruggekoppeld. Het belangrijkste doel was om de bewustwording te vergroten. Na 3 jaar is de compliance van 90% gerealiseerd en werd de afdeling getrakteerd met taart.

Frans Ploegstra zegt dat hij geleerd heeft van de presentaties vandaag. Het Antonius ZH in Sneek is een onderdeel geworden van een zorggroep. Hij vertelt dat het Antonius het maximale gedaan heeft om de luchtbeheersing op orde te krijgen. Dit heeft geresulteerd in POWI cijfers die op of onder de landelijke norm liggen. Als de monitoring wegvalt dan zakt de compliance (opvolgtrouw). Hij vertelt de kaders en de procesgang om tot een nieuw beheersplan te komen. Tijdens de training 3 daagse gaat hij verder in op deze materie en wordt het schema ter beschikking gesteld.

Enrico de Visser bespreekt aan de hand van een aantal röntgen foto’s een casus van een laaggradige infectie aan een geïmplanteerde kunstheup. Het bleek een Staphylococcus epidermidis te zijn, die vanuit de lucht geïntroduceerd was. In een blik naar het verleden blijkt dat preventie de beste bestrijding is om infectie te voorkomen. Naast de luchtbeheersing is dat het toedienen van systemische antibiotica. Hierdoor daalt het aantal revisie gevallen. Antibiotica houdend cement is preventieve interventie bedoeld voor een specifieke doelgroep. De casus schetst zijn insteek: niet een infectiepercentage van rond de 1% is goed, nee, je wilt elke infectie vermijden. Dus streven naar 0% infectie!

Programma

Programma

8:30 - 9:15     Ontvangst + inschrijven en bezoek tradeshow
9:15 - 9:30     Opening
Douwe Kiestra, dagvoorzitter
Commercieel directeur Strukton Worksphere / voorzitter NVTG
Plan Fase
9:30 - 10:00    

OK beleidsdag
Ina Roubos (oud leidinggevende OKC UMCUtrecht / eigenaar Roubos OK expertise /docent STIP opleiding luchtbeheersing operatiekamers)

10:00 - 10:30    

Aanpak luchtbeheersing in de Demingcyclus
Anita Heideveld-Chevalking (coördinator patiëntveiligheid OKC) Martin Janssen (coördinator medische technologie) Radboud UMC Nijmegen

10:30 - 11:00     Werking van luchtbehandeling in het kader van Richtlijn 7?
Wim van Houdt (senior adviseur engineer Huisvesting & Vastgoed) Tergooi ziekenhuizen

11:00 - 11:30    

Koffiepauze, bezoek tradeshow

11:30 - 12:00    

Opstellen luchtbeheersplan
Willem Poldervaart (hoofd OKC ) Paul Holleman (teamleider techniek) Tineke Emans (deskundige infectiepreventie) Ziekenhuis Rivierenland Tiel

12:00 - 12:30    

De toepassing van stromingssimulaties voor OK's
Bas de Bont (CFD-ingenieur, bouwfysicus Actiflow)

12:30 - 13:00     Validatie van de operatiekamers
Edwin den Hartog (valideur Kalibra)
13:00 - 14:00    

Lunch, bezoek tradeshow

Do Fase
14:00 - 14:30    

Luchtbehandeling OK, praktijktraining in de OK
Sylvia Agterberg (scholingscoördinator OKC Chirurgie/CSA) Diakonessenhuis Utrecht/Zeist

14:30 - 15:00    

VMS Bundel
Jannie Romme (researchcoördinator infectiepreventie) Amphia Ziekenhuis Breda

15:00 - 15:30    

Theepauze, bezoek trade show

Check Fase
15:30 - 16:00    

Toetsingskader WIP + VCCN RL7
Frans Ploegstra (deskundige infectiepreventie Antonius zorggroep Sneek / docent STIP opleiding Luchtbeheersing Operatiekamers)

16:00 - 16:30    

Causaal verband schone lucht en POWI’s (= procesindicator)
Enrico de Visser (orthopeed Rijnstate Ziekenhuis Arnhem)

Act Fase
16:30 - 17:00     Panel discussie
17:00 - 17:30     Hapje en drankje

Sprekers

Douwe Kiestra

Douwe KiestraDouwe Kiestra is na zijn bouwkunde studie in een talentenklas begonnen bij de BAM, daar heeft in bijna 12 jaar aan alle functies binnen het bouwvak mogen proeven.
Naast bouwkunde heeft hij ook een opleiding bedrijfskunde gedaan. Via van Wijnen en de TBI-groep waar zijn voorliefde voor de zorg begon is hij uiteindelijk Manager Huisvesting geworden in het Diaconessen Ziekenhuis in Meppel. Een groot ziekenhuis met ook een enorm aanbod aan verpleeg- en verzorgingstehuizen. In deze periode koos de overheid voor liberalisering van de zorg, het bouwcollege werd afgeschaft, eerst voor de cure aansluitend ook voor de care. Een onbezorgde post, die van huisvesting, werd van risicoloos in enkele gevallen bepalend voor het voortbestaan van instellingen. De bouwcomponent op het zorgbudget was een feit. Destijds zijn onder leiding van Kiestra o.a. de Ok’s gerenoveerd.
Douwe is al meer dan 8 jaar voorzitter van de NVTG (De Nederlandse Vereniging voor Technici in de Gezondheidzorg), een netwerk en kenniscentrum voor techneuten die in de zorgsector werkzaam zijn en daarbij verantwoordelijk voor de realisatie en instandhouding van ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen, zowel bouwkundig als technisch. Daarnaast is hij Vice President van de IFHE (The International Federation of Hospital Engineering).
18 en 19 April organiseert de NVTG haar 69e jaarcongres en gelijktijdig het 24th wereldcongres van de IFHE, men verwacht meer dan 50 nationaliteiten wereldwijd die dit congres zullen bezoeken. www.nvtg.nl
De beheersmaatregelen rondom een OK staan hoog op het verlanglijstje van de bezoekers om daar meer over geïnformeerd te worden. Douwe is nu werkzaam als commercieel directeur/ manager operations bij Strukton Worksphere NO. Strukton heeft de zorg als speerpunt op de agenda gezet, op dit moment worden er hybride Ok’s opgeleverd.

Bas de Bont

Bas de Bontir. Bas de Bont, CFD-ingenieur, bouwfysicus Actiflow bv
In 2007 is Bas, na zijn opleiding, begonnen als bij een adviesbureau voor bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Hier is hij betrokken bij een breed scala aan projecten. Binnen dit bureau heeft hij zich onder andere bezig gehouden met het uitvoeren van CFD simulaties, zoals rook- en vuursimulaties, windhinderstudies en optimalisatie van klimaatinstallaties. Daarnaast is hij in die periode werkzaam geweest als onderzoeker aan de Technische Universiteit Delft, bij de onderzoeksgroep Wind & Buildings, die zich bezig hield met de ontwikkeling van inzichten en gereedschappen om luchtstromingen als ontwerpgereedschap in te zetten bij gebouwen. Bas is in 2014 bij Actiflow komen werken. Naast zijn werkzaamheden bij Actiflow is hij nog steeds regelmatig werkzaam bij de Technische Universiteit Delft.
Door deze achtergrond vanuit studie, onderzoek en adviespraktijk, heeft Bas een brede inhoudelijke kennis van zowel bouwtechnische als aerodynamische aspecten om te participeren multidisciplinaire projecten in Nederland en België. Naast studies naar windhinder, winddrukken op gevels, rook- en warmteafvoer, klimaatinstallaties, ventilatiecomponenten, voert hij ook simulaties uit aan speciale ruimten. Hieronder vallen onder andere datacenters en operatiekamers. Al deze ruimten hebben zeer strikte eisen ten aanzien van de luchtverdeling. Met zijn opgedane kennis en ervaring vanuit de bouwkunde en stromingssimulaties kunnen deze situaties nauwkeurig worden onderzocht, stromingen inzichtelijk worden gemaakt en advies worden uitgebracht. Recentelijk heeft Bas namens Actiflow, naar aanleiding van het verschijnen van de RL7 en berichten over kleine schone operatiegebieden, onderzoek gedaan naar de verspreiding van schone lucht in OK's in relatie tot deze richtlijn. Een deel van dit onderzoek is gepubliceerd in een artikel in FMT magazine.

Ina Roubos

Ina RoubosIna Roubos is zelfstandig adviseur en eigenaar van Roubos OK Expertise. Ina is als operatie-assistente begonnen binnen de OK-wereld. Na verschillende teamleidersfuncties heeft ze een aantal jaren als OK-manager gewerkt binnen het klinische OK-centrum van het UMC Utrecht.
Deze functies zijn onlosmakelijk verbonden met het streven naar meer efficiënte werkprocessen en infectiepreventie. Met daarnaast een fascinatie voor bouw maakt dat zij sinds de start van het project van bouw van 23 OK’s binnen het UMC Utrecht betrokken geweest is als gebruikersvertegenwoordiger en projectleider van de deelprojecten die realisatie van een nieuw OK-complex mogelijk maken (van OK-planning en bijscholing van de medewerkers tot inrichting van de OK’s). Om de taal te leren spreken van een bouwteam, heeft Ina de opleiding elementaire bouwkunde gevolgd. Om het voor gebruikers mogelijk te maken het ontwerp te kunnen toetsen maakt zij met verschillende tools het OK-ontwerp visueel.
Inmiddels zet Ina haar kennis en ervaring van de OK-processen in bij de nieuwbouw van het Amphia Ziekenhuis en het Maxima Medisch Centrum en deelt haar kennis als docent bij STIP, Stichting Trainingen Infectie Preventie.

Sylvia Agterberg

silviaagterbergSylvia Agterberg is sinds 1993 als operatieassistent werkzaam in het Diakonessenhuis Utrecht. In 2000 ronde zij haar 1 jarige opleiding ”specialistische oogheelkunde” af. Na een aantal jaren als specialismendeskundige oogheelkunde te hebben gewerkt werd het tijd voor een nieuwe uitdaging. De oogheelkunde werd ingeruild voor de plastische chirurgie. Met name handchirurgie werd haar specialisatie. In 2008 werkte Sylvia naast haar baan in het Diakonessenhuis Utrecht bij de Velthuiskliniek/Xpertkliniek in Hilversum. In 2011 waagde zij de sprong om haar eigen Wedding-en Eventbureau Amazing Wedding & Events te beginnen. Naast het plannen van bruiloften ontwikkelde zij in het Diakonessenhuis Utrecht/Zeist het scholingsprogramma voor de professionals van de chirurgie. In dit scholingsprogramma wordt de verbinding gezocht met artsen, operatieassistenten en de industrie. Een programma waarin verdieping plaats vindt van de vakbekwaamheid en professionaliteit. Sinds september 2015 werkt zij met sprankelend enthousiasme voor 16 uur per week als scholingscoördinator OKC.

Frans Ploegstra

Frans PloegstraDhr. F.H. Ploegstra, MA MHBA, Deskundige Infectiepreventie / Deskundige Scopen Reiniging en Desinfectie, Antonius Ziekenhuis Sneek en is daarnaast actief betrokken bij het infectiepreventiebeleid voor diverse verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio. Bij goede zorgverlening zijn vertrouwen in veiligheid en deskundigheid leidende principes. Infectieproblemen doen dit vertrouwen wankelen. Om het vertrouwen vast te houden is maximale transparantie gewenst ten aanzien van de risico’s die patienten lopen, het preventiebeleid en de uitkomsten hiervan. Frans Ploegstra probeert op innovatieve wijze verpleegkundigen en verzorgenden zo te stimuleren dat zij, vanuit het principe dat risicomanagement onderdeel is van het dagelijkse professionele handelen, ten aanzien van infectiepreventie zelf willen aan tonen goede zorg te leveren (trots op eigen deskundigheid). Het einddoel is dat patiënten en cliënten er terecht op kunnen vertrouwen dat de zorg die zij ontvangen voldoet aan professionele normen.

Jannie Romme

Jannie RommeMevr. J. Romme is begonnen in het Amphia met de inservice-opleiding tot A-verpleegkundige. Daarna heeft ze als verpleegkundige gewerkt op de chirurgisch oncologische verpleegafdeling. In 2008 is zij bij de afdeling Infectiepreventie gaan werken als researchcoördinator. Daar heeft ze zich de eerste jaren vooral bezig gehouden met de implementatie van de VMS-POWI bundel en de infectieregistratie van de colon- en vaatchirurgie. Tot en met 2012 zijn ze intensief betrokken geweest bij verbetertrajecten op de OK m.b.t. de implementatie van deze bundel.
Nu vervolgt zij de infectieregistratie en daarnaast houdt zij zich bezig met (landelijke) onderzoek, bijv op het gebied van pneumonie zoals de CAPITA-studie en nu de ASPIRE-ICU studie.

Edwin den Hartog

Edwin den HartogDhr. E. den Hartog is sinds 2012 werkzaam bij de firma Kalibra in de functie van Manager Validatie.
Daarvoor is Edwin werkzaam 24 jaar werkzaam geweest bij de firma PMV/Telstar.
In de functie van Manager Validatie is hij verantwoordelijk voor alle validatie activiteiten binnen Kalibra. Naast de cleanroom- en OK validaties betreft dit o.a. ook het uitvoeren van thermische validaties van equipement zoals autoclaven alsook studies van ruimten.
Edwin is zeer betrokken bij de opleiding van de medewerkers en heeft aan de voet gestaan van de RvA 17025 accreditatie voor cleanroom validatie waarmee Kalibra een unieke positie inneemt.
Als actief lid van de VCCN geeft hij lezingen op het gebied van validatie en is nauw betrokken bij de ontwikkeling van diverse richtlijnen.
Al ruim voor het definitief worden van de WIP richtlijn en RL-7 van de VCCN was hij reeds betrokken bij het experimenteel vaststellen van het beschermde gebied in een OK. De ervaringen van de afgelopen jaren leiden er nu toe dat hij advies uitbrengt over de implementatie van de WIP richtlijn voor OK afdelingen klasse 1 en hoe de beschermde gebieden te vergroten.

Wim van Houdt

Wim van Houdt Dhr. W. van Houdt is HTS ingenieur en inmiddels zo’n 25 jaar werkzaam in de zorg. Vanaf 1991 hoofd techniek bij Tergooi locatie Blaricum en vanaf 2007 Senior Engineer en adviseur voor de locaties Hilversum en Blaricum. In 1996 ontwikkelde hij een zeer effectief luchtbehandeling systeem voor orthopedische operatiekamers. Het systeem was dermate innovatief dat er door de Europese Octrooiraad patent op is verleend. Op het ogenblik wordt dit ventilatie principe voor operatiekamers of een variant daarvan in de meeste ziekenhuizen in Nederland toegepast.
In 2010 ontwikkelde hij daarnaast ook een speciaal diagonaal flow systeem voor hart catheterisatie kamers. In de afgelopen jaren is hij door diverse nationale- en internationale organisaties uitgenodigd voor lezingen en adviezen op het gebied van operatiekamers. Op het ogenblik is hij ook nauw betrokken bij de nieuwbouw van Tergooi locatie Hilversum en het ontwerp en inrichting van de nieuwe operatiekamers. Op voorhand zijn hiervoor de nodige CFD simulaties uitgevoerd. De nieuwe WIP-richtlijnen en validatie met RL7 en de interpretatie daarvan maken deel uit van zijn aandachtsgebied. Daarnaast is hij ook ontwerper van energiezuinige en duurzame installaties voor ziekenhuizen.

Enrico de Visser

Enrico de VisserDhr. Dr. E. de Visser is na zijn opleiding geneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen op geleid als orthopedisch chirurg. Daarna heeft hij gewerkt als orthopedisch chirurg in de Maartenskliniek te Nijmegen. Vanaf 2009 is hij werkzaam in het Rijnstate Ziekenhuis. De focus die hij als chirurg heeft is het behandelen van mensen met heup afwijkingen. Een groot deel van de behandelingen bestaan uit het plaatsen van heupprotheses. Een infectie van heupprotheses is een ernstige complicatie van een dergelijke operatie. In het Rijnstate is hij de laatste jaren bezig geweest met maatregelen introduceren die de post-operatieve wondinfecties bij prothese-chirurgie moeten terugdringen. Hij is lid van de werkgroep infectie preventie van de NOV en van de European Society for Bone and Joint infections

Ziekenhuis Rivierenland Tiel

Onderstaande drie functionarissen hebben het initiatief genomen om het bestaande luchtbeheersplan van de operatiekamers, daterend uit 2007 te herzien.

Willem Poldervaart

Willem PoldervaartWillem Poldervaart is 45 jaar geleden begonnen in de gezondheidszorg als verpleegkundige. Werkte 1,5 jaar als leerling anesthesiemedewerker, maar besloot na zijn diensttijd bij de Koninklijke Marine zijn carrière als verpleegkundige voort te zetten. Raakte als IC-verpleegkundige neurochirurgie en neurologie geïnteresseerd in de combinatie mens en techniek. Ging na de VO-management bij een adviesbureau in de zorg werken en maakte na een aantal jaren de overstap naar een bureau waar gewerkt werd vanuit de sociotechniek. Reisde zo 12 jaar door Nederland, voornamelijk als interimmanager en trainer van het middenkader in de zorgsector. Leerde zo alle takken van zorg kennen, maar keerde uiteindelijk terug bij zijn oude liefde de operatiekamer, waar in mens en techniek zo mooi samengaan met de dynamiek van het ziekenhuis. Werkt sinds 2009 in Ziekenhuis Rivierenland als Hoofd operatiekamercomplex en sinds kort ook als hoofd CSA

Paul Holleman

Paul HollemanPaul Holleman was werkzaam in de papierindustrie. Werken in de zorg in combinatie met techniek bleef trekken en dus is Paul sinds 2009 teamleider techniek in Ziekenhuis Rivierenland.

Tineke Emans

Tineke EmansTineke Emans is van oorsprong verpleegkundige. Haalde in 1995 haar diploma ziekenhuishygiënist (tegenwoordig deskundige infectiepreventie) maar is sinds 2003 echt actief in het vak van ziekenhuishygiëne en infectiepreventie.

RadboudUMC Nijmegen

Anita Heideveld - Chevalking

Anita Heideveld - ChevalkingMevr. A. Heideveld - Chevalking heeft een ruime ervaring als operatieassistent, eerst in diverse perifere ziekenhuizen en de laatste 25 jaar in het Radboudumc. Hier werd zij tevens coördinator patiëntveiligheid van de afdeling Operatiekamers en in deze rol was zij één van de drijvende krachten achter de invoering van het huidige veiligheidssysteem en -beleid. Anita weet goed de vertaling te maken tussen de externe regelgeving en de dagelijkse praktijk, met het belang van de patiënt voorop en met oog voor de collega’s die dit beleid moeten uitvoeren. Ook landelijk levert zij als projectleider VVCZ-scan een belangrijke bijdrage aan de patiëntveiligheid binnen de Vereniging Veilige Curatieve Zorg. Begin dit jaar stopte ze als operatieassistent om zich volledig te focussen op haar veiligheidstaken; in 2018 hoopt zij op dit onderwerp te promoveren.

Martin Janssen

Martin JanssenDhr. M. Janssen is projectcoördinator MITeC en coördinator OK technologie. Hij zorgt er voor dat technologie op de operatiekamers van het Radboudumc veilig gebruikt kan worden.
Hij werkt vanuit de gedachte dat excellerende patiëntenzorg randvoorwaardelijk is voor een zich zorgzaam behandeld en veilig voelende patiënt.
En dat excellerende patiëntenzorg alleen kan ontstaan als de onderlinge afstemming tussen technologie, protocollen en zorgverleners vanzelfsprekend verloopt.
Martin werkt hier dagelijks aan maar zet zich ook in voor verbeteren van randvoorwaarden die deze mogelijk maken zoals een “healing environment”.
Deze gedachte draagt hij ook uit in de medisch technologische gemeenschap (WIBAZ, NVKF, VZI) door discussies, presentaties en bijdragen in veldnormen en internationale standaarden (IEC 80001-1).

Foto's

Hier vindt u een foto-impressie van het Symposium luchtbeheersing operatiekamer. Klik hier om de presentatie te starten.

Downloads

De richtlijnen:

De presentaties van de sprekers kunt u hier downloaden:

 1. Beleidsdag OK, Ina Roubos
 2. Luchtbeheersing operatiekamer ingebed in Demingcyclus, Martin Janssen en Anita Heideveld-Chevalking
 3. Ventilatie voor operatiekamers, Wim van Houdt
 4. Opstellen Luchtbeheersplan, Willem Poldervaart, Paul Holleman en Tineke Emans
 5. Stromingssimulaties in operatiekamers, Bas de Bont
 6. Validatie OK's, Edwin den Hartog
 7. Luchtbeheerplan……Leren door samen te werken, Sylvia Agterberg
 8. VMS POWI Bundelitems, Jannie Romme
 9. Toetsingskader Luchtbehandeling OK, Frans Ploegstra
 10. Post-operative prosthetic joint infections, Enrico de Visser

Evaluatie

De evaluatie van dit symposium kunt u hier downloaden.

Locatie

Van der Valk Veenendaal

Van der Valk Hotel Veenendaal

Met 15 multifunctionele zalen die allen voorzien zijn van daglicht, airconditioning, gratis WiFi en de meest moderne faciliteiten, biedt Van der Valk Hotel Veenendaal volop mogelijkheden. De zalen zijn stijlvol ingericht met oog voor comfort en detail. De ambiance creëert een inspirerende omgeving voor zakelijke activiteiten.

 Van der Valk Hotel Veenendaal ligt op slechts 5 minuten loopstand van station Veenendaal-De Klomp. Bussen en treinen stoppen op dit station

Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal
Tel. +31 (0)318 79 90 60

Plan uw route naar Van Der Valk Veenendaal

 

  

 


Categorie