Accreditatie van scholing in het Kwaliteitsregister V&V

KR keurmerk kleurHet goed bijhouden van kennis en het trainen van vaardigheden is vooral in de zorgsector van groot belang. Het is dan ook belangrijk dat de deskundigheidsbevorderende activiteiten die verpleegkundigen en verzorgden volgen kwalitatief sterk zijn. Om deze kwaliteit te bewaken is de Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V in het leven geroepen door de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Deze onafhankelijke accreditatiecommissie bestaande uit deskundigen uit de sector beoordeelt de kwaliteit en het niveau van aanbieders van deskundigheidsbevorderende activiteiten. STIP is positief beoordeeld. Deelname aan een activiteit verzorgd door STIP levert geaccrediteerde punten op voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Inspectie beveelt Kwaliteitsregister V&V aan

De IGZ erkent het Kwaliteitsregister V&V als professionele standaard voor de deskundigheidsborging van verpleegkundigen en verzorgenden. Zo kunnen (gespecialiseerde) verpleegkundigen op aantoonbare en transparante wijze hun deskundigheid op peil houden.

De accreditatie van STIP door de Accreditatiecommissie V&V geeft aan dat STIP als een aanbieder van scholingen kwaliteit levert en deskundigheidsbevordering serieus neemt.