Met dank aan

Initiatief van

Reacties Infectiepreventie

Ria Joosten
02-02-2018
Symposium Infectiepreventie bij Medicatietoediening
Time management.
De locatie en de sprekers.
Gast
02-02-2018
Symposium Infectiepreventie bij Medicatietoediening
- Goed afwissellend programma
- Prezies … read more
Daniek v.d. Stoep
07-06-2019
Scholing is divers en gegeven informatie is volgens de nieuwste ontwikkelingen.

AfdrukkenE-Mail Adres

Symposium Infectiepreventie bij medicatietoediening

Datum:
wo, 24 jan 2018
Code:
IPM
Prijs v.a.:
€ 155
Plaats:
Nijkerk
200
Contactpersoon:

Omschrijving

Symposium Infectiepreventie bij medicatietoediening

Woensdag 24 januari 2018, Nijkerk

Algemeen

Inleiding

ipmt

Door verantwoord medicijngebruik en juiste toedieningsvormen zijn infecties en andere complicaties te voorkomen.

Onderstaande kennisinstituten hebben ‘de handen in elkaar geslagen' om kennis, vaardigheden van verantwoord medicijngebruik en de juiste toedieningsvormen te bevorderen om infecties en complicaties te reduceren:

 • Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM)
 • Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP)
 • Stichting Vascular Infusion Technology (VIT)
 • PREventie ZIEkenhuisinfecties Surveillance (PREZIES/RIVM)
 • IQ Healthcare

Doelstelling

In dit symposium wordt kennis overgedragen van medicatietoediening in relatie tot infectiepreventie en welke negatieve gevolgen vóórkomen kunnen worden:

 • Infecties (flebitis, lijnsepsis)
 • Antibioticaresistentie bij patiënt én ook bij zorgmedewerkers
 • Infecties door het gebruik van chemotherapie/cytostatica
 • Onveilige en onjuiste technische toediening, vaardigheden en infecties
 • Verslikpneumonie
 • Complicaties bij infusietechnologie
 • Complicaties bij parenterale toediening van medicatie kenmerken
 • Trombose (tromboflebitis, diepe veneuze trombose (DVT)
 • Sociale complicaties (langere ligduur, niet kunnen werken, dagelijkse bezigheden niet kunnen doen, ADL, ect.)
 • Extra kosten

Planning

Het symposium wordt woensdag 24 januari 2018 georganiseerd. Naast kennisoverdracht wordt een ‘sneak preview’ gegeven van de 2-daagse training dat in het tweede kwartaal van 2018 gegeven zal worden. Deze training zal een verdieping zijn over dit onderwerp. Tijdens de workshop van het symposium kunt u uw wensen en tips voor de diverse onderwerpen van deze geplande 2-daagse training in het tweede kwartaal van 2018 kenbaar maken.

Doelgroep

 • Apothekers; openbaar/ziekenhuizen/verpleeghuizen (NVZA, KNMP)
 • Deskundigen infectiepreventie (VHIG)
 • Contactpersonen infectiepreventie (CIP’s)
 • Managers (zorg)
 • Hoofden OK (NVLO)
 • (Thuiszorg-)verpleegkundigen niveau 4 en 5 (V&VN)
 • Verzorgenden niveau 3/VIG (V&VN)
 • Anesthesieverpleegkundigen, holdingverpleegkundigen (BRV, NVAM)
 • Verpleegkundig specialisten (V&VN)
 • Verpleegkundigen/verzorgenden betrokken bij medicatieverstrekking (V&VN)

Kosten deelname symposium

De deelname kost €175,-

Leden van de NVZA en KNMP kunnen gebruik maken van de gereduceerde prijs van €155,-. Kies bij het inschrijven doelgroep 2.

CIP’s en leden van de VHIG, NVLO, BRV, NVAM en V&VN kunnen gebruik maken van de gereduceerde prijs €115,-. Kies bij het inschrijven doelgroep 3.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de VHIG en NVAM 

Accrediterende vereniging(en):

 • BRV: 13 punten
 • KNMP en NVZA: Beroepsgroep: Ziekenhuisapothekers (ZA):  6 punten.
 • Openbaar apothekers (OA): Scholing vakinhoudelijk: 6 punten
 • VHIG: 20 punten in categorie 2
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V
  • Register Zorgprofessionals Scholing Intensive Care: 5 punten
  • Register Zorgprofessionals Scholing Pijnverpleegkunde: 5 punten
  • Register Zorgprofessionals Scholing Praktijkverpleegkunde: 5 punten
  • Register Scholing verpleegkundig specialisten: 6 punten 

Programma

 

          Ochtendprogramma 
9:00 - 9:30     Ontvangst + inschrijven
9:30   9:35     Opening
Pieter Sloot, voorzitter STIP-bestuur + kwaliteitscoördinator Rijnstate Arnhem
9:35 - 9:45    

Dagvoorzitter
Ruud Coolen van Brakel, directeur Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM)

9:45 - 10:30    

Wat is het probleem en hoe groot is het?
Jan Klein, professor of patient safety engineering at TU Delft

10:30 - 11:00    

Geneesmiddelenkenmerken en complicaties bij parenterale toediening
Sin Ying Chuah, apotheker bij KNMP

11:00 - 11:30    

PAUZE, bezoek informatiemarkt

11:30 - 12:00    

Wat betekent antibioticaresistentie in de verpleeghuispraktijk?
Paul Geels, arts werkzaam in het verpleeghuis + adviseur IVM

12:00 - 12:30    

Infectiepreventie: maatregelen bij toediening medicatie
Simone van Rijn, deskundige infectiepreventie Haga Ziekenhuis

12:30 - 13:30     Lunchpauze , bezoek informatiemarkt
          Middagprogramma
13:30 - 14:00    

Infusietechnologie
Ton van Boxtel, deskundige infuusbeleid + voorzitter VIT

14:00 - 15:00    

Workshopronde 1

U kunt deze middag maximaal 2 van de 3 workshops volgen en u heeft de keuze uit:

 1. Antibioticaresistentie team (A-team) opzetten in het verpleeghuis.
  • Andrea Eikelenboom-Boskamp, deskundige infectiepreventie (ZZG Zorggroep)
  • Paul Geels (IVM)
 2. Wat te doen met de PREZIES-uitkomsten?
  • Jan Wille (PREZIES)
  • Pieter Sloot (STIP)
 3. Wie is verantwoordelijk voor het infuus/ Centraal Veneuze Katheter?
  • Ton van Boxtel (VIT)
  • Simone van Rijn (HAGA-ziekenhuis)
15:00 - 15:30    

Theepauze , bezoek informatiemarkt

15:30 - 16:30    

Workshopronde 2

U kunt maximaal 2 uit 3 workshops volgen en heeft de keuze uit:

 1. Antibioticaresistentie team (A-team) opzetten
 2. Wat te doen met de PREZIES-uitkomsten?
 3. Wie is verantwoordelijk voor het infuus/centraal veneuze katheter (CVL)?
16:30 - 16:50    

Plenaire terugkoppeling
Dagvoorzitter

16:50 - 17:00    

Afsluiting 

 17:00   17:30      Hapje en drankje 

Verslag

Procesverslag symposium infectiepreventie bij medicatietoediening
De Schakel in Nijkerk, 24 januari 2018

Ruud Coolen van Brakel
Ruud is directeur van Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Bij het IVM werken ongeveer 40 medewerkers. Ruud heeft 6 jaar geleden het twitter account: https://twitter.com/resistentie opgestart. Als dagvoorzitter introduceert hij de eerste spreker.

Prof. Dr Jan Klein
Aan de hand van de casus in Paramaribo opent Jan. Hij vertelt wat het probleem is en hoe groot het probleem is. Heel illustratief herhaalt hij als een mantra de casus in Paramaribo. Jan Klein steekt zijn hand ook in eigen boezem en wil de anesthesisten niet vrijpleiten. De opvolgtrouw van handhygiëne onder deze professionals is onvoldoende. De 5 WHO-momenten voor handhygiëne is niet altijd te volgen. Er dient een balans gevonden wat echt nodig is en wat kan.

Sin Ying Chuah
Zij is apotheker bij de KNMP. Flebitis veroorzaakt roodheid, zwelling en veel pijn bij de patiënt. Het voorkomen kost minder dan het behandelen van flebitis. Vaak is het een combinatie van voorzaken zoals: mechanische, chemische, bacteriële en de onderliggende oorzaken van de patient.

Paul Geels
Paul is arts en adviseur bij IVM en hij start interactief. Met een loopmicrofoon worden de deelnemers gevraagd antwoord te geven op de vragen van Paul. Hij schetst een stukje geschiedenis en geeft aan dat wanneer ouderen met ziekten bij elkaar worden gezet, je erop kunt wachten dat er besmetting over en weer plaats vinden. Oudere bewoners raken door een besmetting met een multiresistente micro-organismen in een isolement.

Simone van Rijn
Zij geeft bij de start nog even een kort overzicht van de definities en de incidentie van lijnsepsis en wat de gevolgen zijn voor de patient en de organisatie. Ook de endo- en exogene oorzaken van de infecties komen aan de orde. De preventiemaatregelen worden toegelicht in het belang van de patiënt.

Ton van Boxtel
Ton geeft in een snel tempo overzicht van de In’s + outs van welk type centraal veneuze katheters er zijn en wat de voor- en nadelen zijn van deze lijnen. Ook benoemt hij (nieuwe-) technieken voor het vinden van de juist bloedvaten voor de introductie van centraal veneuze katheters.

Sprekers

Paul Geels

Paul GeelsPaul Geels studeerde geneeskunde in Nijmegen en volgde later de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Sinds 2008 is hij als adviseur werkzaam voor het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Hij is mede-initiatiefnemer van het door ZonMw gefinancierde project ‘Voorkomen van antibioticaresistentie door Antimicrobial Stewardschip (AMS) in verpleeghuizen’. Naast zijn werk voor het IVM is hij werkzaam als arts in het verpleeghuis.

Jan Klein

Jan KleinJan Klein heeft zijn werk als anesthesioloog altijd gecombineerd met organisatorische, bestuurlijke en academische taken. Zo was hij afdelingshoofd van de afdeling Anesthesiologie van het Erasmus MC, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, hoogleraar Anesthesiologie bij het Erasmus MC en hoogleraar Veiligheid in de Zorg bij het iBMG van de Erasmus Universiteit. Momenteel is Klein hoogleraar Patient Safety Engineering bij de faculteit Werktuigbouwkunde van de TU Delft. Infectiepreventie heeft zijn bijzondere interesse, niet alleen omdat het een speerpunt is binnen patiëntveiligheid, maar ook vanwege zijn ervaringen als anesthesioloog op het vlak van hygiëne en infectiepreventie.

Ton van Boxtel

Ton van Boxtel Ton van Boxtel heeft zich in het UMC Utrecht gespecialiseerd als deskundige op gebied van intravasale therapie. Zo heeft hij activiteiten ontplooid voor het pijnteam, voor thuisinfusie en de introductie van de PICC in Nederland. Ton is voorzitter van de Vereniging InfuusTechnologie (VIT) en eigenaar van Infusion Innovations.

Pieter Sloot

Pieter SlootPieter Sloot is kwaliteitscoördinator en veranderkundige. Na de opleiding klinisch chemie en HBO medisch microbiologisch analist en werkte Pieter, in de jaren tachtig, als analist bij verschillende microbiologische en immunologische laboratoria. Microbiologisch een interessante periode vanwege de HIV epidemie. Eind jaren tachtig werd hij ziekenhuishygiënist en deed ervaring op met MRSA, Contactpersonen Infectie Preventie en de luchtbeheersing operatiekamers. Bij de VHIG was hij lid congres commissie, voorzitter Regio Midden/Oost en voorzitter commissie Kwaliteit & Beleid. Bij VCCN was Pieter lid commissie congressen en opleidingen. Hij was mede auteur en trainer van Stof en Kiem Arme Ruimten (SKAR gedragstraining). In 2000 volgde hij de kwaliteitsmanagement opleiding en werd coördinator kwaliteit & veiligheid in Rijnstate ziekenhuis Arnhem. Daar is hij 18 jaar betrokken geweest bij kwaliteitsonderzoeken, audit(beleid), verbeter- en verandertrajecten, prospectieve risico inventarisaties en begeleide hij 46 stagiaires. Hij gaf o.a. les in projectmatig werken, audits en kwaliteitsmanagement. In 2018 is hij gestopt in Rijnstate en wijdt zijn tijd aan STIP en zijn andere eigen activiteiten.

 

Andrea Eikelenboom

Andrea Eikelenboom-BoskampAndrea Eikelenboom-Boskamp startte na de HBO-V opleiding haar loopbaan bij de GGD Noord-Oost Brabant. Na 3 jaar heeft zij de overstap gemaakt naar het Radboud UMC in Nijmegen waar zij 12 jaar gewerkt heeft als deskundige infectiepreventie en coördinator van het team. Sinds 2009 werkt zij vanuit het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis aan (onderzoeks-)projecten met name gericht op het verbeteren van de infectiepreventie en het infectiepreventiebeleid in verpleeghuizen.
Ze heeft als lid van de Expertgroep Verpleeghuizen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) meegewerkt aan het opstellen van deze WIP-richtlijnen.
Ze vormt de spil in het Regionaal Zorg Hygiëne Netwerk (REZON/iPrevent) Nijmegen e.o. Binnen dit netwerk coördineert zij diverse activiteiten waaronder scholing van HKM-ers.
In de loop van de tijd is zij voor een aantal zorggroepen ook werkzaam als deskundige infectiepreventie. Momenteel werkt zij aan haar promotie-onderzoek binnen deze sector. Een van de onderzoeksprojecten is een door ZonMw gesubsidieerd project “Voorkomen van antibioticaresistentie door Antimicrobial Stewardship in verpleeghuizen”.

Jan Wille

Jan WilleJan Wille werkt sinds 2000 voor het PREZIES-netwerk en was in de periode 1991-1996 betrokken bij de oprichting van PREZIES. Van 2000-2011 werkte hij bij het Kwaliteitsinstituut CBO en vanaf 2012 bij het RIVM. In de jaren 2007-2012 was hij betrokken bij het Veiligheidsprogramma en maakte deel uit van de expertteams Postoperatieve wondinfecties en Lijnsepsis. Als onderdeel van het Veiligheidsprogramma zijn destijds de interventiebundels POWI en Lijnsepsis ingevoerd. Bij PREZIES houdt hij zich onder meer bezig met de validaties van de aan het netwerk deelnemende zorginstellingen.

Sin Ying Chuah

Sin Ying ChuahSin Ying Chuah studeerde Farmacie in Utrecht. Sinds 2009 is zij als apotheker werkzaam bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers. Ze is verbonden aan de afdeling Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA). Deze afdeling houdt zich bezig met productzorg, bereiding en analyse. Haar aandachtsgebieden zijn voor toediening gereedmaken van parenterale geneesmiddelen en geneesmiddelentekorten.

Ruud Coolen van Brakel

Ruud Coolen van BrakelRuud Coolen van Brakel studeerde sociologie en onderwijskunde in Nijmegen. Hij is directeur/bestuursvoorzitter van het IVM (Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik) en was daarvoor onder meer bestuursvoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Preventie en Gezondheidsbevordering (NVPG).
Hij pleitte al vroeg voor een nationaal aanvalsplan tegen antibioticaresistentie, lanceerde het twitteraccount resistentie, en startte als eerste een landelijke 'antibioticabelofte' waarna de Rijksoverheid de campagne vervolgde. Naast zijn directeurschap is hij lid van verschillende raden van toezicht en werkt hij als mediator, dagvoorzitter, columnist en onder meer presentator van het zeswekelijkse medicijnjournaal.

Simone van Rijn

Simone van RijnSimone van Rijn werkt sinds 1986 in het Hagaziekenhuis, voormalig Leyenburg Ziekenhuis. In 2009, na 23 jaar werkzaam te zijn geweest op het medisch microbiologisch laboratorium, maakte zij de switch naar Infectiepreventie en startte zij de opleiding Ziekenhuishygiënist. Tijdens haar opleiding was zij een van de leden van het project Voorkomen van lijnsepsis (onderdeel VMS thema Sepsis).
Sindsdien houdt zij zich bezig met dit thema. Zij verzorgt scholingen, voert audits uit, heeft een rol in de registratie van lijnsepsis en biedt een helpende hand bij problematiek in de praktijk. Op dit moment geeft zij ondersteuning aan de ontwikkeling van een e-learning waar lijnsepsis onderdeel van uitmaakt.

Foto's

Hier vindt u een foto-impressie van het symposium. Klik hier om de presentatie te starten.

Locatie

De Schakel Nijkerk

deSchakel Centraal in Nederland gelegen, aan de rand van de bosrijke Veluwe. De Schakel is op korte loopafstand van NS station Nijkerk.

Vergader- & Congrescentrum De Schakel Nijkerk
Oranjelaan 10
3862 CX Nijkerk
Tel. +31 (0)33 246 08 04

Parkeergelegenheid
Naast gratis parkeren op het eigen terrein en bij het station, kunnen gasten van De Schakel ook betaald parkeren in de parkeergarage de Oosterpoort (schuin tegen over de Schakel) De parkeertarrieven zijn € 0,70 per uur. In de Schakel zijn dagkaarten verkrijgbaar voor € 4,00. Deze parkeergarage is 24 uur per dag open!

Plan uw route naar De Schakel

 

Evaluatie

De evaluatie van het Symposium Infectiepreventie bij medicatietoediening kunt u hier downloaden.

 

 


Categorie